Bếp Earthy

46

Nhà thiết kế Gian Vittorio Plazzogna của công ty nội thất Ý – Cesar đã đem đến một bộ sưu tập thiết bị nhà bếp tuyệt đẹp mang đậm phong cách thiên nhiên.

 

Hoàng Khang – theo NDHMoney