Bộ Tài nguyên – Môi trường vừa có thông báo về chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2010 tại VN với chủ đề “Cộng đồng quan tâm bảo vệ thiên nhiên”.

Chiến dịch khuyến khích cộng đồng hướng về thiên nhiên, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học thông qua các hoạt động: vệ sinh môi trường trên địa bàn làm việc – cư trú, tăng diện tích cây xanh, cơ sở sản xuất phải đầu tư và vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải… Lễ phát động chiến dịch năm nay sẽ được tổ chức ngày 19-9 tại tỉnh Bắc Ninh.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Úc tổ chức năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tháng 9 hằng năm. VN chính thức tham gia chiến dịch này từ năm 1994.

T.Sương – Theo Người Lao Động