Giá sách "sinh đôi"

46

Studio thiết kế gt2p đã tạo nên mẫu giá sách đôi. Những giá sách này có góc cạnh đặc biệt để có thể đặt theo 2 chiều dọc và ngang. Đồng thời khi ghép vào với nhau chúng sẽ tạo ra một giá sách lớn.

>> Giá sách bằng kính – duyên dáng và hiện đại

>> Bàn lơ lửng

>> Thiết kế kệ sách hình con vật

Giá sách sinh đôi 1

Giá sách sinh đôi 2

Giá sách sinh đôi 3

Giá sách sinh đôi 4

Giá sách sinh đôi 5

Giá sách sinh đôi 6

Nguyễn Tiệp – theo NDHMoney