Chỉ bổ sung bản vẽ khi nhà, đất có thay đổi

72

Đó là khẳng định của Bộ Tài nguyên – môi trường trong công văn phản hồi với báo Tuổi Trẻ về các bài viết phản ánh thủ tục cấp giấy chủ quyền nhà, đất tại một số địa phương của TP.HCM còn gây phiền hà cho người dân.

1_200910993139_anh-1[1]_1.jpg

Bộ Tài nguyên – môi trường đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Tài nguyên – môi trường: đối với những trường hợp nhận chuyển nhượng toàn bộ thửa đất, đã có sơ đồ và đến thời điểm xin cấp giấy chủ quyền không thay đổi về diện tích thì không được yêu cầu người dân đo vẽ lại.

C1 banner

Tương tự, những trường hợp đăng ký biến động mà trên giấy chủ quyền đã cấp có sơ đồ thửa đất, tài sản gắn liền với đất thì không yêu cầu người dân đo vẽ bổ sung tọa độ thửa đất.

theo Tuổi Trẻ