Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2010 – Thông báo số 2

83
HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM BỘ XÂY DỰNG BỘ VĂN HÓA – THỂ THAO & DU LỊCH

 

GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA

HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC

Số: 04/GTKTQG-2010                                                                                                     Hà Nội, ngày 10/ 7/ 2010

 

Thông báo số 2

Về Giải thưởng Kiến trúc – 2010

Ngày 01/3/2010, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã gửi Thông báo số 1 về Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia – 2010.

Thường trực Hội đồng giải thưởng đã họp, xem xét đề nghị của các Hội cơ sở và các KTS, đồng thời để phù hợp với các hoạt động của Nhà nước, của thành phố Hà Nội nhân dịp 1000 năm Thăng Long, với chương trình hoạt động của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, đã thống nhất điều chỉnh thời hạn nộp hồ sơ dự GTKTQG đến hết ngày 31/10/2010 (Trường hợp gửi theo đường bưu điện sẽ căn cứ vào dấu đóng ngày gửi của bưu điện).

dome6.jpg

Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

                                   23 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (ĐT: 04.38253648).

– Các cơ sở có Giải thưởng VHNT, GTKT địa phương, hoặc tổ chức bình chọn cần triển khai sớm hơn thời hạn nêu trên để kịp tham gia GTKTQG đúng hạn.

– Hội đồng GTKT đã gửi văn thư tới Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Xây dựng, Sở VHTT-DL, Chủ tịch cơ sở Hội để vận động sự ủng hộ, quan tâm giúp đỡ, đồng thời phát hiện các công trình tốt trên địa bàn, vận động các tác giả tích cực gửi tác phẩm tham dự giải thưởng góp phần thành công của GTKT – 2010.

Thông tin liên hệ: Ban tổ chức GTKTQG

                            KTS. Nghiêm Hồng Hạnh – 0904.240240

                            Mss. Nguyễn Hồng Vân – 0912.880800

                            KTS. Nguyễn Thúc Hoàng – 0913.581324

 

Nơi gửi:
– Như trên
– Lưu.                              

Chủ tịch Hội đồng GTKT Quốc gia

KTS. Nguyến Tấn Vạn
(đã ký và đóng dấu)