Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2010 – Công văn gửi các Hội địa phương

74
HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM  BỘ XÂY DỰNG

 BỘ VĂN HÓA – THỂ THAO & DU LỊCH

GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA

HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC

Số: 03 /GTKTQG-2010                                                                    Hà Nội, ngày 10 /7/ 2010

 

       Kính gửi đồng chí:  – Chủ tịch các Hội KTS thành viên;

                                         – Các Chi hội KTS trực thuộc.

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia được thực hiện từ năm 1994 theo Quyết định số 25-TTg ngày 19/01/1993 của Thủ tướng Chính phủ, giao cho Hội Kiến trúc sư Việt Nam chủ trì, kết hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đồng tổ chức theo định kỳ 2 năm. Đây là Giải thưởng cấp quốc gia, rộng rãi và có tầm quan trọng nhất ở lĩnh vực kiến trúc – xây dựng. Các kỳ GTKTQG trước đây đã đem lại kết quả khả quan, thúc đẩy các hoạt động sáng tác kiến trúc, động viên được giới kiến trúc sư khắp mọi miền đóng góp cho đất nước ngày càng nhiều tác phẩm, công trình kiến trúc có giá trị.

Hội đồng GTKTQG đã có Thông báo số 1 (ngày 01/3/2010) mời tham dự GTKT – 2010 và đã gửi văn thư đến đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (thành phố), Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở VH-TT&DL.

Để đảm bảo kế hoạch giải thưởng đề ra, được đông đảo kiến trúc sư tham gia và có chất lượng cao, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội đồng GTKTQG đề nghị các đ/c Uỷ viên BCH Trung ương Hội, Lãnh đạo các cơ sở Hội:

– Chủ động liên hệ với các cơ quan ban ngành, tranh thủ sự ủng hộ của Lãnh đạo địa phương tổ chức sớm các giải thưởng VHNT, GTKT để kịp gửi các tác phẩm, công trình được giải tham gia GTKTQG, đồng thời thông báo, nhắc nhở động viên KTS ở địa phương nhiệt tình tham gia GTKTQG – 2010.

Nếu chưa có GTKT ở địa phương, Hội có thể tổ chức bình chọn ở cấp cơ sở và gửi các tác phẩm đủ tiêu chí tham gia GTKTQG, nếu có khó khăn về kinh phí tổ chức thông báo cho Ban tổ chức GTKT biết để có kế hoạch hỗ trợ.

Trân trọng,

 

Nơi gửi:
– Như trên
– Lưu.                             

CHỦ TỊCH HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

Chủ tịch Hội đồng GTKT Quốc gia 

KTS. Nguyễn Tấn Vạn

Mời xem thêm:

>> Mời tham gia Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2010

>> Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2010 – Thông báo số 2