Lấy ý kiến về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở

45

Vào ngày 18/8, tại Hà Nội, Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội phối hợp với VCCI sẽ tổ chức “Hội nghị lấy ý kiến của doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở và xây dựng nhà ở, thuế, hải quan”.

datdai2.jpg

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc giám sát, thực hiện CCTTHC trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010.

C1 banner

Doanh nghiệp quan tâm liên hệ Ban Hội viên và Đào tạo – VCCI; Tel: (04) 3 5742022/M.lẻ 242, 235 hoặc 35742165).

Hồ Hường – theo Diễn đàn Doanh Nghiệp