Đồ án tốt nghiệp xuất sắc nhất thế giới 2009(P5)

136

Dưới đây, kienviet.net xin giới thiệu đến bạn đọc các đồ án tốt nghiệp xuất sắc đã gửi đi tham dự Archiprix Quốc tế 2009, được tổ chức bởi Đại học Cộng hòa Uruguay, khoa Kiến Trúc tại Montevideo, Uruguay.

(tiếp)

Trung tâm Cải tiến Công nghệ cho ngành Công nghiệp sản xuất sữa

Đại học Pontificia Católica del Perú, Khoa Kiến trúc và Đô thị – Lima, Peru

Sinh viên thực hiện: Oscar Malaspina

Giáo viên hướng dẫn: Jean Pierre Crousse, Alfredo Sanchez Grinan
 

P09-1991_6368_blowup.jpg

P09-1991_6371_blowup.jpg

P09-1991_6372_blowup.jpg

P09-1991_6373_blowup.jpg

P09-1991_6374_blowup.jpg

P09-1991_6376_blowup.jpg

P09-1991_6377_blowup.jpg

P09-1991_6379_blowup.jpg

Trung tâm Định hướng Femenine

Đại học Nuestra Senora de La Paz, Khoa Kiến trúc – La Paz, Bolivia

Sinh viên thực hiện: Jorge Martin Ordoñez Blades

Giáo viên hướng dẫn: René Aliaga Aranda

P09-1792_6147_blowup.jpg

P09-1792_6148_blowup.jpg

P09-1792_6149_blowup.jpg

P09-1792_6150_blowup.jpg

Trung tâm Điện Ảnh

Đại học Tohoku, Trường Kĩ thuật, Ngành Kiến trúc và Khoa học Xây dựng – Sendai, Nhật Bản

Sinh viên thực hiện: Roma Ishinabe

Giáo viên hướng dẫn: Hitoshi Abe, Masashige Motoe

P09-0079_6728_blowup.jpg

P09-0079_6729_blowup.jpg

P09-0079_6730_blowup.jpg

P09-0079_6731_blowup.jpg

P09-0079_6732_blowup.jpg

P09-0079_6733_blowup.jpg

P09-0079_6734_blowup.jpg

Cỗ máy cho thành phố

Đại học Công nghệ Wroclaw, Khoa Kiến Trúc – Wroclaw, Phần Lan

Sinh viên thực hiện: Maciej Kowaluk

Giáo viên hướng dẫn: Ada Kwiatkowska

P09-1382_6484_blowup.jpg

P09-1382_6486_blowup.jpg

P09-1382_6487_blowup.jpg

P09-1382_6488_blowup.jpg

P09-1382_6489_blowup.jpg

P09-1382_6490_blowup.jpg
 

Thành phố  của Nghệ thuật

Đại học Quốc gia Basque , Trường Kiến trúc – San Sebastian, Tây Ban Nha

Sinh viên thực hiện: Cristina Sánchez Barrueco

Giáo viên hướng dẫn: Luis Sesé
 

P09-0898_7195_blowup.jpg

P09-0898_7196_blowup.jpg

P09-0898_7197_blowup.jpg

P09-0898_7198_blowup.jpg

P09-0898_7199_blowup.jpg

P09-0898_7222_blowup.jpg

P09-0898_7223_blowup.jpg

P09-0898_7230_blowup.jpg

 

Cl(ou)dh(ou)se

Đại học Công nghệ Georgian, Khoa Kiến trúc,Quy hoạch đô thị và Thiết kế – Tbilisi, Georgia

Sinh viên thực hiện: David Bostanashvili

Giáo viên hướng dẫn: Shota Bostanashvili, Vakhtang Davitaia

P09-0087_5860_blowup.jpg

P09-0087_5861_blowup.jpg

P09-0087_5862_blowup.jpg

P09-0087_5863_blowup.jpg

P09-0087_5864_blowup.jpg

P09-0087_5865_blowup.jpg

P09-0087_5866_blowup.jpg

P09-0087_5867_blowup.jpg

Đồ án thể thao hỗn hợp – Trường Đại học Guayaquil

Trường Đại học Guayaquil,Khoa Kiến Trúc- Guayaquil, Ecuador

Sinh viên thực hiện: Jessica Zambrano Pico, William Menendez Plua, Roque Vera Rivadeneira

Giáo viên hướng dẫn: Giám đốc Viện Cao học: Arq. Napoleon Ycaza Cordova Coordinator: Arq. Ruben Ruata Rosas Giám đóc Công tác cao học: Arq. Gary Torre Grijalva
 

P09-0192_7077_blowup.jpg

P09-0192_7078_blowup.jpg

P09-0192_7079_blowup.jpg

P09-0192_7081_blowup.jpg

P09-0192_7082_blowup.jpg

P09-0192_7083_blowup.jpg

Khái niệm kiểu mẫu trong không gian Đô thị

Đại học Công nghệ Riga, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch đô thị – Riga, Latvia

Sinh viên thực hiện: Alise Plavina

Giáo viên hướng dẫn: dipl.arch. Egons Berzins
 

P09-0704_6788_blowup.jpg

P09-0704_6791_blowup.jpg

P09-0704_6798_blowup.jpg

P09-0704_6800_blowup.jpg

P09-0704_6804_blowup.jpg

P09-0704_6807_blowup.jpg

P09-0704_6808_blowup.jpg

P09-0704_6903_blowup.jpg

Xây dựng một lớp học trong RNACB … không phá hủy được!

Đại học Veritas, Khoa Kiến trúc- San Jose, Costa Rica

Sinh viên thực hiện: Alejandra Orozco

Giáo viên hướng dẫn: Arq. Alberto Negrini Vargas Arq. Luis Ospino Soto Arq. Rashid Sauma Ruiz Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo Arq. Max Terán González
 

P09-1073_6326_blowup.jpg

P09-1073_6335_blowup.jpg

P09-1073_6390_blowup.jpg

P09-1073_6391_blowup.jpg

P09-1073_6392_blowup.jpg

P09-1073_6393_blowup.jpg

P09-1073_6394_blowup.jpg

P09-1073_6395_blowup.jpg

Nghệ thuật đương đại cho Tòa án Tư pháp ở Milan

Trường Đại học Bách Khoa Milano, Khoa Kiến trúc và Xã hội – Milan, Italy

Sinh viên thực hiện: Anna Bacchetta, Vito Ciringione, Valentina Ruta, Paola Sturla

Giáo viên hướng dẫn: Arch. Stefano Boeri
 

P09-0857_6782_blowup.jpg

P09-0857_6783_blowup.jpg

P09-0857_6786_blowup.jpg

P09-0857_6792_blowup.jpg

P09-0857_6789_blowup.jpg

P09-0857_6793_blowup.jpg

P09-0857_6794_blowup.jpg

P09-0857_6796_blowup.jpg

Công viên Croproad

Phát triển đô thị nông nghiệp ở thành phố hậu công nghiệp

Đại học Wageningen , Kiến trúc Cảnh quan- Wageningen, Hà Lan

Sinh viên thực hiện: Claire Oude Aarninkhof, Minke Mulder

Giáo viên hướng dẫn: Dr. ir. I Duchhart

P09-1702_5832_blowup.jpg

P09-1702_5833_blowup.jpg

P09-1702_5834_blowup.jpg

P09-1702_5835_blowup.jpg

P09-1702_5836_blowup.jpg

P09-1702_5837_blowup.jpg

P09-1702_5838_blowup.jpg

P09-1702_5839_blowup.jpg

Còn nữa…

Lê Thị Ngọc Ánh  – theo Archiprix International