Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở có hiệu lực từ 8-8-2010

52

Nghị định 71 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở bắt đầu có hiệu lực từ 8-8-2010. Ngành chuyên trách cũng như nhiều nhà đầu tư có chung nhận xét: Với các quy định cụ thể sâu sát tình hình thực tế, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở góp phần tích cực hạn chế rủi ro đồng thời tạo cho thị trường bất động sản lành mạnh hơn, các hành vi gian lận trục lợi sẽ không còn “hoành hành” như trước đây.

>> Hết thời “bán nhà trên giấy”?

>> Từ 8/8: Mua nhà ở xã hội chỉ được bán sau 10 năm

wm_normal_3_260223.jpg

Để loại bỏ tình trạng chủ đầu tư trục lợi bằng cách bán nhà trên giấy như trước đây, kể từ tháng 8-2010, theo quy định của Nghị định 71, sản phẩm chỉ được giao dịch khi chủ đầu tư xây xong phần móng. Về huy động vốn, chủ đầu tư được quyền huy động vốn của các công ty thứ cấp kể từ thời điểm hoàn tất giải phóng mặt bằng, nguồn vốn này được giới hạn chiếm 20 % trong tổng số vốn cần có của dự án. Nhiều năm trước đây không chỉ chủ dự án bán nhà trên giấy mà kể cả công ty thứ cấp cũng “ bán lúa non “ làm cho thị trường bất động sản náo loạn, gây bất lợi cho những người có nhu cầu sử dụng đích thực. Từ tháng 8-2010, hiện tượng đó được ngăn chặn nhờ có quy định cụ thể của Nghị định 71: Các công ty thứ cấp có tham gia góp vốn chỉ được bán căn hộ khi đã có quyền sở hữu, mặt khác khi bán phải kí hợp đồng với chủ đầu tư. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở hướng tới mục đích tạo ra sự lành mạnh trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên, tình trạng” lách luật” vẫn có thể xảy ra do đó, theo khuyến cáo của ngành chức năng mọi công dân khi mua mua căn hộ cần lưu ý tìm hiểu 2 vấn đề quan trọng: Các giấy tờ pháp lý và năng lực tài chính của chủ đầu tư.

TN – theo Đại Đoàn Kết