Tháo gỡ vốn cho doanh nghiệp xây nhà thu nhập thấp

42

Công trình nhà ở cho công nhân lao động, sinh viên thuê hoặc người thu nhập thấp có thể vay tới 70% tổng vốn đầu tư dự án trong thời hạn 12 năm.

2890.jpg

Dự thảo Nghị định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước đang được Chính phủ xem xét ban hành để tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp xây nhà xã hội. Cụ thể, dự án xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, sinh viên thuê được nằm trong Danh mục các dự án được vay vốn tín dụng đầu tư.

Theo đó, mức vốn cho vay tối đa đối với dự án nhóm A bằng 50% tổng mức vốn đầu tư của dự án đó; dự án nhóm B là 60% và dự án nhóm C là 70%. Dự thảo quy định rõ, chủ đầu tư phải có tối thiểu 20% vốn chủ sở hữu tham gia dự án. Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn của dự án nhưng không quá 12 năm.

200939203326_Son 715 - STD_1603.jpg

Các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp sẽ được xem xét mức hỗ trợ sau đầu tư trên cơ sở chênh lệch giữa lãi suất vay vốn đầu tư của các tổ chức tín dụng và lãi suất vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước. Lãi suất nợ quá hạn đối với mỗi khoản giải ngân bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn đối với từng khoản giải ngân.

Theo VnExpress