Ngắm đồ án sinh viên Kiến trúc của Anh – 2010 (P4)

1037

TỔNG KẾT ĐỒ ÁN 2010- TRƯỜNG AA

Đồ án năm thứ nhất

Alexey Marfin

Đồ án nhà máy theo phong cách Ba rốc
Hiện trạng

65.jpg

C1 banner

Phối cảnh mặt cắt

57.jpg65.jpg

Đường ray cơ khí gắn vào kết cấu,các yếu tố trên mặt đứng có thể chuyển động

58.jpg

Tương tác với hiện trạng

59.jpg

Phối cảnh nội thất

60.jpg

Mặt bằng nội thất

61.jpg

62.jpg

63.jpg

 

Chi tiết cấu tạo

Guan Xiong Wong

Nguồn gốc của hoa văn mặt đứng

66.jpg

Hoạ văn trên mặt đứng của mẫu thiết kế 2 được xuất phát và sửa đổi từ sự phân tích hình ảnh từ phổ tạo ra các hình thức hoa văn mới.

Phân tích cấu tạo mặt đứng

67.jpg

Phân tích hướng của mặt trời

68.jpg
Quản lý cột

69.jpg

Mặt bằng và dây chuyền

70.jpg

Ngoại thất

71.jpg

72.jpg

Nội thất

73.jpg

Hình ảnh này cho thấy cách thức không gian được chuyển đối khéo léo qua hệ thống cột

74.jpg

75.jpg

Lara Yegenoglu

Công nghiệp nhẹ lắp ghép

76.jpg

Mô hình này thử nghiệm chất liệu của bộ khung và lớp vỏ co dãn ứng dụng thiết kế công nghiệp nhẹ lắp ghép
 

Lara Yegenoglu 2

77.jpg

Đặt mô hình vào hiện trạng

Lara Yegenoglu 3

78.jpg

Đặt thiết kế vào vị trí khu đất

Lara Yegenoglu 3

79.jpg

Mô hình một phương án nội thất và ngoại thất của kết cấu hỗn hợp nhiều thành phần theo vật liệu của bộ khung và lớp vỏ.
 

Lara Yegenoglu 4

80.jpg

Mô hình thể hiện cấu trúc hỗn hợp nhiều thành phần tách ra khỏi công trình có sẵn
 

Lara Yegenoglu 5

81.jpg

Phối cảnh của cấu trúc hỗn hợp nhiều thành phần tách ra khỏi tòa nhà tạo thành lối vào.
 

Lara Yegenoglu 6

82.jpg

Mặt bằng thể hiện sự kết nối của phần tách ra và tòa nhà

Yu Zheng

Đồ án thiết kế học kỳ 3

84.jpg

Đơn vị cơ bản của công trình

85.jpg

B Malusa

Chống lại nghệ thuật ẩm thực đơn thuần ngay cả khi các thói quen ăn uống đã phát triển thành mội hiện tượng văn hóa phức tạp thì các loại hình công trình vẫn chưa phát triển tương ứng. Đồ án này xem xét làm thế nào để thoát khỏi những quan niệm về nhà hàng và cả cách ăn uống. Lựa chọn và gắn kết các yếu tố liên quan đến các quan niệm về Blur, Verfremdungseffekt của Brecht ( 1 nhà thơ, viết kịch huyền thoại của Đức) và sự lưu thông không khí tăng gấp đôi qua các khe hở 4’33”.

86.jpg

Lớp lót: chiếc đĩa và chuyển động. Sự xung đột của hiện tượng văn hóa.
 

Blur

87.jpg

Góc nhìn bị làm mờ của gương và biểu đồ

Xác định những gì đã mất

88.jpg

Góc nhìn ngoại thất với hình chiếu thực và ảo

Mặt cắt

89.jpg

Mặt cắt với khu vực ăn đã được chuyển rời

Mô hình mặt cắt

90.jpg

Mô hình mặt cắt với hình chiếu

Bên phải/ bên trái

91.jpg

Mặt cắt qua công trình nhìn từ phải và trái. Từ tưởng tượng đến thực tế.

4’33”

92.jpg

Monthi

Tranh ghépDiptych

93.jpg

94.jpg

Tổng hợp lại các hình ảnh ( ở Bảo tàng Vườn Geffrye) tạo thành các khung cảnh mới.

Nhà máy cây

95.jpg

Phần thêm vào của tòa nhà cũ

96.jpg

 

Mặt bằng của Nhà máy cây

100.jpg

 

102.jpg

Kirk Kwok Yu Hin

Đồ án kiến trúc công nghiệp nhẹ

103.jpg

Không gian triển lãm ô tô với khu vực công cộng cho phép khách tham quan có thể cảm nhận sự tương phản giữa ánh sáng và bóng đổ, trần bê tông nhẹ và sàn nhà gấp khúc.

Đồ án thiết kế 1

104.jpg

Sử dụng điện được tạo ra khi đoàn tàu đi qua, thử nghiệm với tuốc bin quạt gió

Chi tiết

105.jpg

Chi tiết của kết cấu mái

Mặt bằng và sự phát triển đẳng hướng

106.jpg

Hầm đi bộ

107.jpg

Mặt bằng tổng thể

109.jpg

Shi Qi NG

Mô hình thu nhỏ viễn cảnh của Hồng Kông

114.jpg

 

(còn nữa…)

Lê Thị Ngọc Ánh