Thư mời tham dự Giải thưởng WAN 2010

40

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ ĐÔ THỊ THEO CHUYÊN NGÀNH
THIẾT KẾ MỘT CÁCH HOÀN MỸ

THƯ MỜI

Chúng tôi rất vui mừng thông báo sự ra mắt của các Giải thưởng Thiết kế đô thị theo chuyên ngành của WAN năm 2010. Thiết kế đô thị theo chuyên ngành bao gồm: thiết kế đô thị, giao thông và các đồ án thiết kế cơ sở. Nếu bạn đã thiết kế đồ án thuộc một trong các loại trên, bao gồm: ga hàng không/ga tàu hỏa, quy hoạch tổng thể đô thị hoặc công viên công cộng đã hoàn thành giai đoạn thiết kế trong 3 năm qua, bạn có thể đăng ký cho GIẢI THƯỞNG WAN 2010. Có hai loại đồ án- “Đã hoàn thành và “Chưa được xây dựng” – vì vậy ngoài các đồ án đã hoàn thành, nếu bạn có bản vẽ theo tiêu chí trên bảng đi kèm mà chưa được xây dựng – ngay cả khi nó không bao giờ được xây dựng – bạn cũng có thể đăng ký cho công trình của mình với Giải thưởng WAN 2010.

Untitled-2.jpg

Bạn được mời tham gia đăng ký thi trực tuyến . Xin vui lòng bấm vào đây để biết thông tin tham dự.

Cuộc thi có sự liên kết với Hiệp hội Kiến trúc sư Quốc tế UIA

Chủ tịch Richard Coleman (đã ký)

Untitled-1 copy.jpg

Bài liên quan:

>>  Giải thưởng WAN: Các tòa nhà hành chính

>> Sự thay đổi tự do của Thư viện Trùng Khánh tại Trung Quốc

 

KTS Nguyễn Thu Vân – theo worldarchitecturenews