Ngắm đồ án sinh viên Kiến trúc của Anh – 2010 (P3)

255

TỔNG KẾT ĐỒ ÁN 2010- TRƯỜNG AA

Đồ án năm thứ nhất ( tiếp)

Sergej Maier

C1 banner

Đồ án nghiên cứu từ gấu Teddy

sergej.maier-Lit Teddy Bear.jpg

Các phương án tạo dáng gấu Teddy

sergej.maier-Geometrical Arrangement Test with Teddy Bear.jpg

Mô hình nhà máy thử nghiệm từ gấu Teddy

sergej.maier-Factory Test Model.jpg

Đồ chơi Fetish

sergej.maier-Fetish Toys.jpg

Mẫu thiết kế nhà máy đầu tiên

sergej.maier-Initial Factory Design.jpg

Một mẫu mặt bằng

sergej.maier-Factory Space Plans.jpg

Góc nhìn nội thất của nhà máy

sergej.maier-Interior Views Of Factory.jpg

Nghiên cứu tính chất vật lý của ánh sáng trần

sergej.maier-Physical Model Of Ceiling Light Investigations.jpg

Khung cảnh tự nhiên bên ngoài của nhà máy

sergej.maier-Factory Out Of Original Environment Drawing.jpg

Mặt cắt và mặt đứng của nhà máy (phương án cuối cùng)

sergej.maier-Factory In Proportion To Site.jpg

Anouk Ahlborn

Đồ án tạo mẫu: Con lợn chết

anouk.ahlborn-bloody pig2.jpg

Biến hóa một món đồ chơi bằng các công cụ, vật liệu và kết hợp với những vật thể không liên quan khác.

Đồ án tạo mẫu: Tỉ lệ

anouk.ahlborn-bloody belly2.jpg

Đùa giỡn với những trải nghiệm: sinh tử, đẹp xấu …

Đồ án vẽ tay

anouk.ahlborn-vbelt plan oblique2.jpg

anouk.ahlborn-vbelt.jpg

Đồ án vẽ tay: Chim máy

anouk.ahlborn-hybridincontext2.jpg

Tôi vẽ ra 1 sản phẩm nhân tạo, kết hợp giữa yếu tố nhân tạo là máy xén cỏ và yếu tố tự nhiên là con bọ thành 1 loài chim máy. Chúng bay xung quanh nhà máy, hấp thụ khí độc và CO2, tập hợp sáng và sản xuất ra không khí trong lành thông qua quá trình quang hợp

Đồ án thiết kế: nhà máy Wii

anouk.ahlborn-Wii 1 render.jpg

Nhà máy Wii/ Khu thí nghiệm/ Sân chơi

anouk.ahlborn-Wii 1 Eleveation2.jpg

Đồ án nhà máy Wii phương án 2

anouk.ahlborn-Final Wii Render.jpg

Nhà máy Wii và Trung tâm Thông tin, thiết kế này xuất phát từ quá trình phân tích hoa văn, họa tiết.t 2 – Wii Factory and Information Centre. The design derives from a pattern analysis.

Không gian nhà máy Wii

anouk.ahlborn-FinalWiiAtmosphere2.jpg

 

Lê Thị Ngọc Ánh