Sở KHĐT BR – VT cho biết, trong 6 tháng cuối năm, sở này sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương có dự án, kiểm tra, đốc thúc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ nhằm chuyển mạnh vốn đăng ký sang vốn thực hiện.

docthuc133duan9tin1.jpg

Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 350 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 143 ngàn tỷ đồng. Trong đó 108 dự án với tổng vốn hơn 53,8 ngàn tỷ đầu tư vào KCN, 242 dự án với hơn 92 ngàn tỷ nằm ngoài KCN. Trong số này, hiện có tới 133 dự án với tổng vốn gần 61 ngàn tỷ chưa triển khai xây dựng. Trong đó 45 dự án chậm tiến độ so với giấy chứng nhận đầu tư. Còn lại, 77 dự án với số vốn hơn 45,5 ngàn tỷ đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng; 46 dự án đang lập và điều chỉnh qui hoạch chi tiết, thiết kế công trình; 7 dự án đang chuẩn bị thủ tục đầu tư; 3 dự án khó khăn về tài chính.

Trung Đức – DĐDN