Mới chỉ có 1.792 xã lập quy hoạch xây dựng nông thôn

37

Theo Bộ Xây dựng, đến nay tất cả các đô thị từ loại 4 (thị xã) trở lên đã có quy hoạch xây dựng được duyệt. Tính chung toàn hệ thống đô thị, số đô thị có quy hoạch chung được duyệt chiếm tỷ lệ khoảng 93%.

Tuy nhiên, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết mới đạt khoảng 45%. Đặc biệt, tại khu vực nông thôn, thực hiện chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới, Bộ đã chỉ đạo các địa phương lập danh mục, kế hoạch cụ thể cho địa phương mình. Song đến nay mới có 44/63 tỉnh, thành phố có báo cáo gửi về Bộ. Tổng số xã trên địa bàn 44 tỉnh, thành là 6.590 xã nhưng chỉ có 1.792 xã đã được lập quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 27%), trong đó có 1.128 xã cần phải điều chỉnh quy hoạch.

C1 banner

Khánh Khoa – Hà Nội mới