Điều kiện để chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất thổ cư ở Hà Nội

87

Tôi có mảnh đất ruộng tại Hà Nội, nhưng nằm giữa khu dân cư, ngay cạnh mặt đường. Tôi có thể chuyển thành đất ở được không? Nếu có thể tôi phải làm thủ tục gì, ở đâu?

(Nguyễn thị Thái, Từ Liêm, Hà Nội)

C1 banner

Trả lời

Thứ nhất, bạn muốn chuyển đổi đất ruộng thành đất ở thì theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định 121/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội thì mảnh đất ruộng của bạn phải là “đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư” thể hiện ở 2 điểm sau đây:

* Là đất nằm trong phạm vi khu dân cư đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

* Là phần diện tích được xác định là đất vườn, ao khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của UBND Thành phố.

Thứ hai, điều kiện để chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất thổ cư theo quy định tại Điều 3 Quyết định 121/2009/QĐ-UBND:

1. Đang sử dụng đất và có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

2. Được UBND phường, xã, thị trấn xác nhận việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đất đai.

3. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phải có cam kết về các vấn đề sau.

a. Bàn giao phần diện tích liên quan đến an ninh – quốc phòng, văn hóa – lịch sử, công trình công cộng….. cho cơ quan có thẩm quyền quản lý.

b. Bàn giao phần diện tích nằm trong phạm vi chỉ giới mở đường quy hoạch và lối đi sử dụng chung của khu vực cho UBND phường, xã, thị trấn quản lý

c. Nộp đầy đủ, đúng thời hạn các khoản nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

d. Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường (trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ).

Cuối cùng là: thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân làm hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã theo đúng quy định của pháp luật.

LS Nguyễn Minh Anh
Theo Vnexpress