HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM – BỘ XÂY DỰNG – BỘ VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ DU LỊCH
HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA

    Số:  01/GTKTQG2010        Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2010

Thông báo số 1
Mời tham gia Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2010

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2010 tuyển chọn và trao Giải cho các tác phẩm kiến trúc xuất sắc, bao gồm các giải thưởng sau:

I.    Giải thưởng lớn (Grand prix)
Giải thưởng Lớn dành cho một tác phẩm đặc biệt xuất sắc trong kỳ Giải thưởng 2010.

II.    Bộ Giải thưởng dành cho thể loại tác phẩm kiến trúc
Từng thể loại có các giải Nhất, Nhì, Ba và Giải thưởng của Hội đồng, bao gồm:

2.1.    Công trình công cộng và công nghiệp:
Công trình thương mại, dịch vụ; công trình y tế chăm sóc sức khỏe; công trình thể thao; công trình văn hóa, giáo dục; công trình tưởng niệm; công trình đa năng; các nhà máy, xưởng sản xuất công nghiệp…

2.2.    Công trình nhà ở:
Nhà ở chung cư, căn hộ; nhà ở tái định cư; nhà ở công nhân, sinh viên; biệt thự, nhà liền kề; nhà ở nông thôn, vùng ngập lụt, vùng núi cao…

2.3.    Công trình trùng tu và tôn tạo di tích:
Các công trình kiến trúc có giá trị văn hóa, lịch sử được bảo tồn, tôn tạo và phát triển.

2.4.    Công trình nội thất, ngoại thất:
Nội ngoại thất của các thể loại công trình kiến trúc, thiết kế phong cảnh kiến trúc, sân vườn…

2.5.    Đồ án quy hoạch:
–    Quy hoạch chung xây dựng đô thị. Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.
–    Quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn.
–    Thiết kế đô thị.

2.6.    Tác phẩm nghiên cứu, lý luận, phê bình kiến trúc:
–    ấn phẩm về kiến trúc đã xuất bản.
–    Các bài viết lý luận, phê bình kiến trúc đã xuất bản và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.
–    Các tác phẩm điện ảnh, chương trình truyền hình về kiến trúc, quy hoạch…

III.    Tiêu chí xét giải.
3.1.    Đối với Giải thưởng Lớn
Là tác phẩm có giá trị nổi trội trong các thể loại, có ý tưởng sáng tạo đặc biệt, có tính xã hội sâu sắc, có giá trị trong khoa học và nghệ thuật kiến trúc cao, ứng dụng những giải pháp, công nghệ mới, thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu sử dụng trước mắt và lâu dài, tiêu biểu cho họat động kiến trúc Việt Nam trong những năm trở lại đây.

3.2.    Đối với bộ giải thưởng cho các tác phẩm.
Tiêu chí được vận dụng trong tất cả các thể loại tác phẩm: Ưu tiên đối với các tác phẩm ứng dụng công nghệ mới, kiến trúc xanh (tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, sử dụng vật liệu mới v.v … ).

3.2.1.  Tác phẩm là công trình kiến trúc:
–    ý tưởng mới, đặc sắc, kết hợp sáng tạo hiện đại với yếu tố truyền thống, tạo được nét riêng.
–    Khai thác tốt mối quan hệ giữa công trình kiến trúc với cảnh quan xung quanh. Chú trọng đến vấn đề năng lượng, môi trường và sinh thái.
–    Giải pháp đảm bảo công năng hoạt động, hợp lý về kinh tế, kỹ thuật.
–    Giải quyết tốt mối quan hệ giữa con người và môi trường lao động, học tập, nghỉ ngơi.
–    Đảm bảo tính khoa học khách quan đối với công trình trùng tu tôn tạo.

3.2.2.    Tác phẩm nội thất, ngoại thất:
–    Tổ chức không gian phù hợp công năng, phù hợp đối tượng sử dụng, hài hòa và thân thiện với cảnh quan môi trường.
–    Sử dụng vật liệu, các phương tiện, các thành phần liên quan đạt hiệu quả thẩm mỹ và tiện nghi.
–    Tạo được ấn tượng độc đáo.

3.2.3.    Tác phẩm là đồ án quy hoạch:
–    Có ý tưởng sáng tạo trong khai thác địa hình, cảnh quan và đặc thù văn hóa xã hội của địa điểm.
–    Đảm bảo công năng hoạt động và mối quan hệ  với các khu vực xung quanh tốt nhất cho sản xuất, kinh doanh và đời sống con người.
–    Bố cục không gian kiến trúc mới, hài hòa, có tính hiện thực.

3.2.4. Tác phẩm nghiên cứu, lý luận, phê bình kiến trúc:
–    Có tính khoa học, rõ ràng, dễ hiểu, cung cấp kiến thức và cập nhật các thông tin về kiến trúc.
–    Góp phần mở rộng và nâng cao trình độ nghề nghiệp cho kiến trúc sư và phổ cập hiểu biết về kiến trúc trong cộng đồng.
–    Góp phần khuyến khích các sáng tác kiến trúc theo định hướng: phù hợp công năng, hiện đại, độc đáo, giàu bản sắc dân tộc, đồng thời phê phán các tác phẩm đi ngược với định hướng kiến trúc trên tinh thần xây dựng, đóng góp vào sự phát triển lành mạnh nền kiến trúc.

IV.    Điều kiện tham dự GTKTQG năm 2010:
Các tác giả và nhóm tác giả bao gồm cả người nước ngoài có tác phẩm kiến trúc tại Việt Nam và người Việt Nam có tác phẩm kiến trúc ở nước ngoài. Các tác giả và nhóm tác giả trong và ngoài nước có sách và các bài viết hoặc phim về kiến trúc đã xuất bản và công chiếu bằng tiếng Việt.
Tác phẩm tham dự GTKTQGQG là tác phẩm đã được công bố, hòan tất thi công và đã được phê duyệt đối với các đồ án quy hoạch, chưa từng tham dự Giải thưởng Kiến trúc lần nào.
Mỗi tác giả/ nhóm tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi khác nhau.

V.    Giải thưởng:
–    Giải thưởng Lớn:
Bằng chứng nhận của Hội đồng GTKTQG, biểu tượng GTKTQG và tiền thưởng 50.000.000 đ.
–    Giải thưởng cho các thể loại công trình:
Bằng chứng nhận của Hội đồng GTKTQG, biểu tượng GTKTQG và tiền thưởng:
+ Giải Nhất:     30.000.000 đ
+ Giải Nhì:     20.000.000 đ
+ Giải Ba:         15.000.000 đ
+ Giải Khuyến khích: 10.000.000 đ
–    Giải tập thể (các đơn vị, Hội KTS cơ sở, công ty tư vấn thiết kế): 10.000.000đ/ đơn vị.
–    Giải Kiến trúc sư trẻ (dưới 35 tuổi – kể từ năm công bố tác phẩm): 10.000.000đ/giải.

VI.    Tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự Giải và trao Giải
Tùy theo tình hình điều kiện của tỉnh (thành phố); việc tiếp nhận hồ sơ dự Giải thưởng Kiến trúc và trao Giải có các trường hợp sau:
6.1.    Nhằm tuyên truyền thành quả kiến trúc tại địa phương và khuyến khích tác giả; Tùy theo tình hình của tỉnh (thành), trước khi gửi các tác phẩm lên Hội đồng GTKTQG, có thể tổ chức trưng bày triển lãm và trao Giải thưởng Kiến trúc của địa phương.
6.2.    Tại các tỉnh (thành) có điều kiện thành lập Ban GTKTQG thì tác giả có tác phẩm được thực hiện tại tỉnh (thành) nộp hồ sơ dự Giải cho Ban GTKTQG, sau đó Ban sẽ gửi lên Hội đồng GTKTQG.
Tỉnh (thành) chưa thành lập Ban GTKTQG; tác giả gửi hồ sơ dự Giải đến Văn   phòng Hội đồng GTKTQG.

VII.    Hồ sơ tác phẩm dự GTKTQG 2010
7.1.    Tác phẩm là công trình kiến trúc và nội ngoại thất.
            a. Các bản vẽ chính (khổ A3 – 29 x 41cm): có ghi rõ tỷ lệ và hướng Bắc.
            –    Mặt bằng vị trí, mặt bằng toàn thể.
            –    Mặt bằng các tầng
            –    Các mặt đứng và mặt cắt tiêu biểu
–    Tối thiểu 5 ảnh màu cỡ A4 chụp công trình thực tế có ghi chú cụ thể dán trên panô A3.
            b. Thuyết minh:
            –     Giới thiệu tóm tắt nhiệm vụ thiết kế và môi cảnh xung quanh.         

            –    Miêu tả công trình, ý tưởng thiết kế
            –    Các thông tin cần thiết khác:
                + Tên công trình
                + Chủ đầu tư
+ Năm thiết kế; Năm hoàn thành xây dựng
    + Địa điểm xây dựng
    + Diện tích khu đất/ diện tích xây dựng
    + Tổng diện tích sàn/ diện tích sử dụng/ diện tích lưu thông
    + Công nghệ chính sử dụng trong thiết kế và thi công
    + Các vật liệu chính   
+ Các đặc điểm nổi trội khác của công trình: (nếu có)
    + Nhận xét của chủ đầu tư (nếu có).
    c.    CD chứa các nội dung đồ án thiết kế, ảnh chụp công trình và chân dung tác giả hoặc nhóm tác giả.
    d. ảnh chân dung tác giả cỡ 4x 6cm hoặc ảnh nhóm tác giả 10x 15cm.
    e. 1 phiếu đăng ký dự Giải (xem mục VIII)

7.2.    Tác phẩm Quy hoạch:
a.    Các bản vẽ (khổ A3 – 29 x 41 cm hoặc lớn hơn) gồm:
–    Bản đồ địa hình hiện trạng
–    Tổng mặt bằng và mặt bằng chi tiết
–    Sơ đồ giao thông và hệ thống kỹ thuật hạ tầng
–    Quy hoạch phát triển không gian – kiến trúc (các bản vẽ minh hoạ, ảnh chụp hiện trạng, mô hình)
b.    Thuyết minh: Chủ yếu nêu ý tưởng sáng tác hoặc nét đặc trưng của tác phẩm cùng với các thông tin cần thiết:
–    Tên công trình
–    Năm thiết kế/ Năm phê duyệt.
–    Nhận xét của chủ đầu tư (nếu có).
–    Các vấn đề liên quan (nếu có).
c.    CD chứa các nội dung đồ án thiết kế và ảnh chân dung tác giả hoặc nhóm tác giả.
d.    ảnh chân dung tác giả cỡ 4x 6cm hoặc ảnh nhóm tác giả 10x 15cm.
e.    1 bản đăng ký tham dự GTKTQG (theo mẫu đính kèm).

7.3.        Tác phẩm nghiên cứu lý luận phê bình kiến trúc
a.     Tác phẩm dự thi (đối với sách – tối thiểu 2 bản)
b.    ảnh chân dung tác giả cỡ 4x 6cm hoặc ảnh nhóm tác giả 10x 15cm.
e.    1 bản đăng ký tham dự GTKTQG (theo mẫu đính kèm).

VIII.    Thời hạn nộp hồ sơ dự GTKTQG.
–        Hạn gửi hồ sơ cho Ban GTKTQG tỉnh/thành phố do Ban GTKTQG các tỉnh/ thành phố thông báo.
–        Các ban GTKTQG và trường hợp tác giả gửi trực tiếp cho Hội đồng GTKTQG trước ngày 30 tháng 9 năm 2010.
–        Địa chỉ:    Văn phòng Hội đồng GTKTQG – 23 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.
                 Tel : 04. 39363 253              Fax: 04. 39349 240
Mọi thông tin cần thiết, xin liên hệ:
KTS. Lê Hữu Trúc             – 0904 184 854
KTS. Nghiêm Hồng Hạnh     – 0904 240 240
E-mail: hoiktsvn@hn.vnn.vn

    Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc xin mời các kiến trúc sư và tác giả kiến trúc nhiệt thành hưởng ứng Giải thưởng Kiến trúc 2010.
                                                                       
Chủ tịch hội đồng
(đã ký tên và đóng dấu)
KTS. Nguyễn Tấn Vạn

* PHIẾU ĐĂNG KÝ MỜI DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
145 head
AR Award dành cho các kiến trúc nổi bật 2007

AR Awards là giải thưởng lớn nhất và danh giá nhất dành cho các kiến trúc sư trẻ trên toàn Read more

157 head
AR Award 2006: Cầu bộ hành

Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu các tác phẩm đoạt giải thưởng này năm 2006. Đầu tiên là công Read more

161 head
AR Award 2006: Trung tâm trị liệu tâm thần trẻ em

Trong số nhiều công trình dự thi đến từ Nhật bản, trung tâm trị liệu dành cho trẻ rối loạn Read more

168 head
AR Award 2006: Ngôi trường xây thủ công

Một vấn đề thường diễn ra là khát vọng vươn tới hiện đại tại các nước đang phát triển lại Read more

190 head
Phỏng vấn Jean Nouvel

Sinh năm 1950, tại Fumel (lot-etgaronne) miền nam nước Pháp, ông học tại trường Ecole Nationale Supérieure des beaux arts Read more

do hoa da phuong tien head
Đồ họa đa phương tiện

Công nghệ hình ảnh đang tiến theo xu hướng: từ hình ảnh 2D trên film, giấy ảnh, màn ảnh... tiến Read more