Hải Phòng mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Trung tâm Hành chính – Chính trị quận Ngô Quyền

150

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN
Địa chỉ: Số 19 đường Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 031 3836786; Fax: 031 3551468
Website: http://www.ngoquyen.gov.vn

hp1.jpg

THÔNG BÁO
MỜI THI TUYỂN THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH:
“TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH – CHÍNH TRỊ QUẬN NGÔ QUYỀN”

– Đại diện bên mời thầu: Ban quản lý các dự án ĐTXD quận Ngô Quyền. Địa chỉ: Số 2 phố Đội Cấn, thành phố Hải Phòng. Điện thoại: 031 3836743; Email: [email protected] hoặc liên hệ số điện thoại: 0976 123961 – 0904 818144.

– Tên cuộc thi: Thi tuyển thiết kế phương án kiến trúc công trình Trung tâm Hành chính – Chính trị quận Ngô Quyền.

– Quy mô: Tổng diện tích đất khai thác sử dụng khoảng 13.600m2. Tổng diện tích đất trong phạm vi quy hoạch khoảng 26.481m2.

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

– Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi trong nước.

– Thời gian phát hành Hồ sơ mời thi tuyển: từ 07 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 6 năm 2010 đến trước 17 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2010 (trong giờ hành chính). Hồ sơ mời thi tuyển được phát hành miễn phí.

– Thời điểm nộp Hồ sơ phương án dự thi: từ 07 giờ 30 phút đến trước 17 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 8 năm 2010.

– Địa điểm nhận Hồ sơ mời thi tuyển và nhận Hồ sơ phương án dự thi: Bộ phận “1 cửa” – Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, số 19 đường Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng.

Chủ đầu tư – Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền tổ chức cuộc thi với mục đích tìm kiếm phương án kiến trúc và quy hoạch tốt nhất, phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt đồng thời tìm kiếm đơn vị có năng lực làm tư vấn thiết kế và thực hiện các bước tiếp theo. Chúng tôi xin trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có năng lực đang hành nghề Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng trong nước tham dự cuộc thi này.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng quận

Giám đốc
Trần Mỹ Hạnh

(đã ký tên và đóng dấu)

 

Nhiệm vụ thiết kế cuộc thi, mời download tại đây.

Phụ lục: Bảng tổng hợp cơ cấu diện tích các đơn vị, phòng, ban của Quận Ủy, Ủy ban nhân dân và Đoàn thể quận Ngô Quyền mời download tại đây.

1 BÌNH LUẬN