Hội nghị Ban thường vụ lần I khóa VIII – Hội KTS Việt Nam

45

Kienviet.net – Ngày 3.6.2010, tại trụ sở Hội KTS TP.HCM, phiên họp thường vụ lần I khóa VIII của Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã diễn ra dưới sự chủ trì của KTS Nguyễn Tấn Vạn – Chủ tịch Hội KTSVN.

16.jpg

Cuộc họp đã thảo luận và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng trong tổ chức bộ máy và các chương trình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ VIII. Trong đó, cụ thể hóa chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII – Hội KTSVN đã dược đại hội thông qua tại Hà Nội vào 4/2010; thông qua quy chế, nguyên tắc hoạt động và phân công trách nhiệm của các ủy viên Ban thường vụ; thông qua nhân sự chủ chốt của các tiểu ban công tác; cho ý kiến về chương trình hoạt động tổng thể của Hội; cho ý kiến về công tác tổ chức, nhân sự của Hội đồng kiến trúc; bàn về cơ cấu, nội dung và kế hoạch chuẩn bị cho Hội nghị Arcasia lần thứ 32 (năm 2011) tại Đà Nẵng; chuẩn bị nội dung cho Hội nghị BCH Hội KTSVN lần thứ 2.

C1 banner

Bài và ảnh: Ths.KTS Lê Hữu Trúc