Autodesk Labs: Giới thiệu Solar Radiation Technology

89

solar_radiation01.jpg

Autodesk Labs vừa phát hành phần mềm the Solar Radiation Tool cho Revit 2011. Nếu bạn chưa từng dùng nó trong phiên bản Revit 2010 thì nên tìm hiểu qua trong video trong bài.

Theo như trong Blog của Autodesk Labs:

Đầu tiên chúng tôi phát hành phiên bản này cho Revit 2010 và nhận được một số phản hồi tuyệt vời. Chúng tôi muốn thu nhận thêm một số phản hồi khác do đó phiên bản tương thích với Revit 2011 đã ra đời. Phiên bản này khai thác một số chức năng mới của Revit 2011, ví dụ việc lần đầu tiên sử dụng Analysis Visualization Framework API .

The Solar Radiation Technology Preview cho Revit 2011 cho phép bạn hiểu và định lượng bức xạ một trời trên các bè mặt khác nhau của mô hình tham số công trình của bạn.

Tải Solar Radiation Technology Preview for Revit 2011 via Autodesk Labs

( Hoặc nếu bạn không muốn phải đăng nhập tài khoản xin tải về tại đây )

Hãy thử nghiệm và cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì theo địa chỉ [email protected]

solar_radiation.jpg

 

 

BÀI VIẾT ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI TRUNG TÂM ĐỒ HỌA CCG

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng

2 BÌNH LUẬN

  1. Add-In tuyệt vời.cảm ơn bài viết .
    ……………..
    The Solar Radiation Technology Preview cho Revit 2011 cho phép bạn hiểu và định lượng bức xạ “một” trời trên các ” bè ” mặt khác nhau của mô hình tham số công trình của bạn.