Hà Nội thu 2.600 tỷ đồng đấu giá sử dụng đất

27

Trong năm nay, Hà Nội sẽ đấu giá quyền sử dụng đất 33 dự án, dự kiến thu 2.600 tỷ đồng nhằm tăng thu ngân sách, bổ sung nguồn vốn chi đầu tư phát triển hạ tầng.

HN dau gia du an 2009.jpg


Trong đó, Hà Nội dự kiến thu các dự án thuộc thành phố quản lý là 2.290 tỷ đồng, đấu giá đất nhỏ lẻ và thu tiền sử dụng đất khác do các quận, huyện thị xã quản lý là 310 tỷ đồng.

C1 banner


Theo kế hoạch, sẽ có 33 dự án được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó, khối quận và thị xã có 8 dự án, số thu đấu giá khoảng 700 tỷ đồng; khối huyện 21 dự án thu khoảng 1.420 tỷ đồng; khối các sở, ngành có 4 dự án thu 480 tỷ đồng.


Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã phải lập, phê duyệt kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất được Hà Nội giao làm chủ đầu tư và kế hoạch đấu giá các khu đất nhỏ lẻ của đơn vị mình. Giám đốc các sở, ngành là Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo tiến độ kế hoạch thành phố đã giao.


Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, các đơn vị có vướng mắc, phải báo cáo Ban chỉ đạo công tác đấu giá quyền sử đụng đất Thành phố và UBND TP để kịp thời giải quyết.


Bách Hợp (Theo Vnexpress)