Dự án nghiên cứu kiến tạo gạch trên AutoCad của 1 sinh viên

171

Chỉ sử dụng 1 bản vẽ trong phần mềm AutoCad 2008, một sinh viên đã nghiên cứu đề tài kiến tạo các mặt ngoài bằng gạch thành các bức tường lượn sóng.

Ý tường ban đầu

Sinh viên Ricardo Ploemen, Đại học Kỹ thuật Eindhoven đã thiết kế một nhà thờ nhỏ với các bức tường lượn sóng, sử dụng một bản vẽ dùng phần mềm AutoCad để quyết định cấu trúc của mỗi mặt tiền.

Dự án này được gọi là Brick Tectonics, quan tâm đến việc tạo ra các mẫu cấu trúc khác nhau theo việc thay đổi các tham số để tạo ra các bức tường có nếp gấp hay uốn cong.

Ploemen đã kết hợp các kết quả để thiết kể một không gian nơi mà một toà nhà có mái dốc và các bức tường xếp nếp sẽ bao quanh hai mặt ngoài lượn sóng.

Các bước thiết kế 

Với sự giúp đỡ của một bản vẽ trong phần mềm AutoCad 2008, nghiên cứu này đã được thực hiện trên đề tài kiến tạo các mặt ngoài bằng gạch.

Các bước tiếp theo đã được thực hiện khi chạy bản vẽ đã được phát triển: tạo ra một dòng với độ dài và hình dạng đã được quyết định trước; tạo ra các dòng phân cắt với dòng trước; quyết định các điểm phân cắt là điểm trung tâm của các viên gạch khác nhau; tạo ra các viên gạch ở các điểm phân cách và lặp lại các bước trước cho các lớp khác nhau.

Cùng lúc bản vẽ  đã tạo ra một sự luân phiên lẫn nhau các viên gạch khác nhau và các lớp dựa trên các tham số mà người sử dụng đã quyết định.

Sự luân phiên rõ  ràng các lớp khác nhau quyết định cấu trúc của mặt ngoài viên gạch và có thể được điều chỉnh bởi người thiết kế.

Các bước tiếp theo khi chạy bản vẽ và tiến trình nghiên cứu được cụ thể hoá trên trang này. Tiến trình nghiên cứu khác nhau từ các mặt ngoài của gạch được uốn cong cho tới các bề mặt gạch được xếp nếp với mỗi bề mặt là một sự kiến tạo cụ thể.

Cuối cùng, bản vẽ hoàn thiện được sử dụng để thiết kế một nhà thờ mà ở đó các cực của bản kiến tạo đã được thể hiện ra.

Ý nghĩa của bản thiết kế

Cấu trúc thô của các mặt ngoài của nhà thờ là một sự ẩn dụ cho cuộc sống hằng ngày sôi động của thời đại ngày nay. Cấu trúc đặc trưng này được tạo ra bằng cách gấp các mặt ngoài được mở rộng bằng cách sử dụng các viên gạch có ba độ dài khác nhau.

Khi bước vào toà  nhà, khách tham quan sẽ đi bộ qua một hành lang để vào một phòng chính được tạo nên bởi các bức tường lượn sóng. Hình dạng và cấu trúc của những bức tường này tạo ra một không gian yên bình bên trong nhà thờ và do đó tạo ra sự đối lập với các mặt bên ngoài.

Thanh Huyền (Theo Dezeen)