Danh sách Hội đồng Giám khảo Festival SVKT toàn quốc lần 7

159

(Kienviet.net) – BTC xin trân trọng thông báo danh sách Hội đồng giám khảo các phần thi của Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc lần 7, cụ thể:

 

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO CHẤM THI THI VIẾT

1.    

KTS Phạm Thanh Tùng

Hội KTS Việt Nam

Chủ tịch

2.    

Ths.KTS Lê Hữu Trúc

Hội KTS Việt Nam

Ủy viên

3.    

KTS Nguyễn Quốc Bảo

ĐH Xây Dựng

Ủy viên4

4.    

Ths.KTS Đoàn Khắc Tình

ĐH Kiến trúc Hà Nội

Ủy viên

5.    

Ths.KTS Bùi Trà Giang

ĐH Phương Đông

Ủy viên

6.    

KTS Nguyễn Xuân Phúc

ĐH Bình Dương

Ủy viên

7.    

KTS Phạm Đình Lâm

ĐH Đông Đô

Ủy viên

8.    

Ths.KTS Lê Thị Thu Hà

ĐH Duy Tân Đà Nẵng

Ủy viên

9. 

Ths.KTS Nguyễn Vĩnh Tiến

ĐH Chu Văn An

Ủy viên

10. 

KTS Nguyễn Thị Kim Tú

ĐHKT TP Hồ Chí Minh

Ủy viên

 

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO CHẤM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

 

 1.

TS.KTS Ngô Doãn Đức

Hội KTS Việt Nam

Chủ tịch

2.      

TS.KTS Phạm Thúy Loan

ĐH Xây dựng

Ủy viên

3.      

TS.KTS Nguyễn Trí Thành

ĐH Kiến trúc HN

Ủy viên

4.      

PGS.TS.KTS Trần Văn Khải

ĐH Hồng Bàng

Ủy viên

5.      

Ths.KTS Nguyễn Minh Quang

ĐH Đông Đô

Ủy viên

6.      

Ths.KTS Nguyễn Quốc Tuân

ĐH Phương Đông

Ủy viên

7.      

KTS Nguyễn Luận

Hội KTS Việt Nam

Ủy viên

8.      

KTS Nguyễn Thị Kim Tú

ĐHKT TP Hồ Chí Minh

Ủy viên

 

 

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO CHẤM THI TÌM HIỂU

1.    

Ông Nguyễn Vinh Phúc

Nhà Hà Nội học

2.    

KTS Cao Xuân Hưởng

Hội KTS Việt Nam

3.    

KTS Đoàn Đức Thành

Hội KTS Việt Nam

 

 

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO CHẤM THI THIẾT KẾ NHANH

Nhóm năm 1 đến năm 3

1.    

KTS Nguyễn Thúc Hoàng

Hội KTS Việt Nam

Chủ tịch

2.    

KTS Hoàng Thúc Hào

ĐH Xây dựng

Ủy viên

3.    

KTS Nguyễn Thái Diễn

ĐH Văn Lang

Ủy viên

4.    

KTS Đoàn Ngọc Tú

ĐH Nguyễn Trãi

Ủy viên

5.    

KTS Cao Đình Sơn

ĐH Bình Dương

Ủy viên

6.    

TS.KTS Phạm Thanh Hảo

ĐH Đông Đô

Ủy viên

7.    

KTS Phạm Hữu Bách

ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Ủy viên

8.    

KTS Hoàng Bích Lan

ĐH Kiến trúc Hà Nội

Ủy viên

9.    

KTS Lê Vũ Cường

ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ

Ủy viên

10. 

Ths.KTS Hà Tiến Văn

ĐH Phương Đông

Ủy viên

11. 

KTS Nguyễn Công Thiêu

ĐH Chu Văn An

Ủy viên

12. 

KTS Nguyễn Kim Tú

ĐHKT TP Hồ Chí Minh

Ủy viên

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO CHẤM THI THIẾT KẾ NHANH

Nhóm năm 4 đến năm 5

1.      

GS.TS.KTS Nguyễn Việt Châu

Hội KTS Việt Nam

Chủ tịch

2.      

Ths.KTS Doãn Thế Trung

ĐH Xây dựng

Ủy viên

3.      

TS.KTS Nguyễn Trí Thành

ĐH Kiến trúc HN

Ủy viên

4.      

KTS Đoàn Trần Hiệp

ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

Ủy viên

5.      

KTS Phan Quang Minh

ĐH Duy Tân Đà Nẵng

Ủy viên

6.      

KTS Nguyễn Triều Dương

ĐH Văn Lang

Ủy viên

7.      

KTS Đỗ Minh Nam

ĐH Huế

Ủy viên

8.      

KTS Nguyễn Xuân Phúc

ĐH Bình Dương

Ủy viên

9.      

KTS Trần Quốc Hoan

ĐH Đông Đô

Ủy viên

10.   

KTS Nguyễn Hữu Trí

ĐH Hồng Bàng

Ủy viên

11.   

KTS Trần Đình Nam

ĐHKT TP Hồ Chí Minh

Ủy viên

 

 

 

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO CHẤM THI TRANH CỔ ĐỘNG

1.    

PGS.HS Đặng Qúy Khoa

Hội KTS Việt Nam

Chủ tịch

2.    

ThS.KTS Nguyễn Lan Hương

ĐH Xây dựng

Ủy viên

3.    

Ths.HS Nguyễn Thế Lương

ĐH Kiến trúc HN

Ủy viên

4.    

HS. Lưu Thanh Lan

ĐH Phương Đông

Ủy viên

5.    

HS. Võ Quang Hoành

ĐH Huế

Ủy viên

6.    

HS. Lê Bá Dũng

ĐH Nguyễn Trãi

Ủy viên

7.    

HS. Nguyễn Thành Phương

ĐH Duy Tân Đà Nẵng

Ủy viên

8.    

HS. Trần Mai Thanh

ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ

Ủy viên

9.    

HS. Trần Đức Lợi

ĐH Mở HN

Ủy viên

10. 

HS. Nguyễn Huy Văn

ĐHKT TP Hồ Chí Minh

Ủy viên