Đề xuất xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo

60

Tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, ngày 19.3, để xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo, sở đã đề xuất không cấp giấy phép xây dựng mới, kể cả xây dựng tạm với các trường hợp hiện tại là nhà tạm, nhà một tầng cũ hoặc đất trống.


Chính quyền địa phương phải xử lý nghiêm, kịp thời những trường hợp vi phạm, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý đối với từng trường hợp theo hướng thu hồi đất để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc chuyển nhượng để hợp khối với các hộ liền kề.

C1 banner

Với nhà siêu mỏng, siêu méo xây dựng trước năm 2005 thì hướng xử lý như sau: Nhà không phù hợp quy hoạch và kiến trúc được phép tồn tại theo hiện trạng. Nhà có phần diện tích còn lại sau khi thực hiện quy hoạch hẹp hơn 15m2, có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu nhỏ hơn 3m không được phép xây dựng. Nếu phần diện tích còn lại từ 15m2 đến dưới 40m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu từ 3m trở lên thì được xây không quá 2 tầng.

A.M – (Theo Laodong.com.vn)