Ngày 24/3: Ra mắt Tập đoàn phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam

63

Ngày 24/3 tới, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam (HUD HOLDINGS) sẽ ra mắt theo Quyết định 54 và 55/QĐ-TTg (ngày 12/1/2010) của Thủ tướng Chính phủ.

Tập đoàn có sự tham gia của 4 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tương đồng thuộc Bộ Xây dựng gồm: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm Xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước.

Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam sẽ phát huy tiềm lực về tài chính, tổ chức và kinh nghiệm quản lý điều hành; khẳng định vai trò chủ đạo để định hướng thị trường ở toàn quốc, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và nhà trong thời gian tới.

Dự kiến, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam sẽ thành lập một số tổng công ty theo nhóm chuyên ngành. Ngoài ra, Tập đoàn tìm kiếm các doanh nghiệp thích hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn để mời tham gia.

PV – (Theo Baoxaydung.vn)