(Kienviet.net) – Đây là một trong những hoạt động chính nằm trong dự án hợp tác “Xây dựng năng lực lập Quy hoạch và Quản lý đô thị” giữa Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị và Nông thôn (VIAP)– Bộ Xây dựng, Việt Nam với tổ chức JICA, Nhật Bản.

Trong khuôn khổ của việc thực hiện Sổ tay dướng dẫn QHĐT, một chuỗi các buổi Hội thảo đã và đang được diễn ra nhằm mục đích thảo luận, góp ý cụ thể nội dung bản “Dự thảo Đề cương sổ tay Hướng dẫn QHĐT” đã được các chuyên gia JICA soạn thảo.

Một điểm mấu chốt khi nói về vấn đề thực hiện Quy hoạch đô thị, đó là “Tầm nhìn” và “Cách thức” để xây dựng một tầm nhìn. “Tầm nhìn” đề xuất phải được phát triển dựa trên “Tầm nhìn” đã có và Tiếng nói của người dân. Theo TS IWATA SHIZUO (Nhật Bản), tầm nhìn là một tuyên bố về đích hướng tới của một thành phố trong tương lai, thường trong khoảng 10-15 năm. Câu tuyên bố về tầm nhìn phải cụ thể, thực tiễn nhưng phải có tính thử thách. Tầm nhìn cần nhấn mạnh những điểm độc đáo của thành phố; ngắn gọn và dễ hiểu, phải có ý nghĩa đối với mọi người dân. Bên cạnh đó, cần định hướng tầm nhìn ra thế giới bên ngoài. Tầm nhìn có vai trò rất quan trọng bởi nó giúp gắn kết các bên liên quan cùng hợp tác vì những mục tiêu chung đề ra. Mặc dù tầm nhìn được định hướng lâu dài nhưng cần phải thúc đẩy các hành động ngắn hạn.

Việc thực hiện Sổ tay hướng dẫn Quy hoạch Đô thị với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành giữa VIAP và JICA sẽ là một tài liệu vô cùng hữu ích trong việc nghiên cứu, tiếp cận công nghệ trong việc lập quy hoạch những khu đô thị trong cả nước.

Chương trình hội thảo diễn ra từ ngày 15-26/3/2010

 

Ngày

Thời gian

Người trình bày (trên)

Người bình luận (dưới)

Chủ đề (A*: Sổ tay hướng dẫn số.)

 

15/3

(Thứ

Hai)

 

8:30-9:00

Ông IWATA

Ông Ngô Trung Hải

Bà Lê Thị Bích Thuận

Định hướng chung của Sổ tay hướng dẫn

 

9:15-12:00

Ông KUSANO

Bà Phan Thanh Mai

Ông Trương Văn Quảng

A5. Lập quy hoạch chung

A7. Quy hoạch sử dụng đất

16/3

(Thứ

Ba)

8:30-10:00

Bà ABE, Ông IKENISHI

Ông Vũ Chí Đồng

A1. Xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý

 

10:30-12:00

Bà ABE, Ông IKENISHI

Ông Vũ Chí Đồng

A2. Phân tích tình huống

C6. Ứng dụng GIS vào quy hoạch đô thị

 

17/3

(Thứ

Tư)

 

8:30-10:00

Ông IWATA

Ông Ngô Trung Hải

Ông Trương Văn Quảng

A3. Tầm nhìn và chiến lược

10:30-12:00

Ông KITAGAWA, ông IWATA

Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa

A4. Lập quy hoạch vùng

 

18/3

(Thứ

Năm)

 

8:30-10:00

Ông YAMANAKA

Ông Nguyễn Trúc Anh

Ông Vũ Đình Thành

A11. Thiết kế đô thị và Quy hoạch cảnh quan đô thị (1)

10:30-12:00

Ông YAMANAKA

Ông Nguyễn Trúc Anh

Ông Vũ Đình Thành

A11. Thiết kế đô thị và Quy hoạch cảnh quan đô thị (2)

19/3

(Thứ

Sáu)

8:30-10:00

Ông OHTA, ông IWATA

Ông Trần Văn Nhân

A8. Quy hoạch giao thông

10:30-12:00

Ông OHTA, ông IWATA

Ông Trần Văn Nhân

C7. Phân tích nhu cầu giao thông

 

22/3

(Thứ

Hai)

 

8:30-10:00

Ông MATSUI

Ông Vũ Tuấn Linh

Bà Trương Quỳnh Phương

A9. Quy hoạch cơ sở hạ tầng kỹ thuật (1)

10:30-12:00

Ông MATSUI

Ông Vũ Tuấn Linh

Bà Trương Quỳnh Phương

A9. Quy hoạch cơ sở hạ tầng kỹ thuật (2)

 

 

23/3

(Thứ

Ba)

 

8:30-10:00

 

Ông IKENISHI

Ông Vũ Chí Đồng

Bài giảng chuyên đề:

Ứng dụng GIS vào QH đô thị

Ứng dụng và phân tích điều kiện hiện tại

 

10:30-12:00

Ông IWATA

Ông Vũ Chí Đồng

Bà Lê Thị Thúy Hà

Bài giảng chuyên đề:

Phương pháp khảo sát phỏng vấn hộ gia đình

 

24/3

(Thứ

Tư)

 

8:30-10:00

Ông OCHI, ông MOCHIZUKI

Ông Trương Tấn Hòa

C1. Hệ thống QH đô thị và thực tiễn tại Nhật Bản và các quốc gia khác (1)

 

10:30-12:00

 

Ông OCHI, ông MOCHIZUKI

Ông Trương Tấn Hòa

C1. Hệ thống QH đô thị và thực tiễn tại Nhật Bản và các quốc gia khác (2)

 

25/3

(Thứ Năm)

 

8:30-11:30

 

Ông OCHI, ông TANAKA

Bà Trần Thu Hằng

Quản lý QH đô thị

– Các phương pháp tối ưu quản lý đô thị ở Việt Nam là gỉ?

– Để quản lý QH tốt hơn thì QH phân khu và quy hoạch chi tiết sẽ phải như thế nào?

26/3

(Thứ Sáu)

8:30-11:30

 

Buổi bế mạc

Khẳng định thống nhất đề cương Sổ tay hướng dẫn và các điểm cân nhắc quan trọng trong nội dung Sổ tay hướng dẫn

 

 Trần Anh