Thông báo mới của BTC cuộc thi EcoDesign2010

44

BTC cuộc thi Ecodesign 2010 thông báo về việc lùi thời hạn nộp bài thi vòng 1 thêm 2 tuần. Thời hạn chót là chủ nhật, ngày 14/3/2010. Với những bài đã nộp, thí sinh có thể nâng cấp và nộp lại vào ngày đó. Mỗi nhóm hoặc cá nhân dự thi có thể nộp tối đa 3 phương án. Khi nộp bài nhớ ghi rõ họ tên, lớp, trường, số điện thoại để tiện liên hệ.

Bài thi xin gửi về: [email protected] hoặc [email protected].

Trân trọng kính báo.

C1 banner