Những điều cần biết khi tham dự cuộc thi Spontaneous Architecture

75

Cách cuộc thi được tổ chức:

Kiến Trúc Ngẫu Hứng:
Tham gia phản hồi nhanh trong cộng đồng kiến trúc và thiết kế.

Cuộc thi:
Cuộc thi ảnh hàng tháng sẽ được đánh giá bởi ban giám khảo là chính những người dự thi. Ảnh dự thi là những phản hồi nhanh và đơn giản tới các câu hỏi về kiến trúc và đô thị.

C1 banner

Người thắng cuộc:
Người thắng cuộc sẽ được quyết định qua việc bình bầu của những người tham dự cuộc thi mỗi tháng. Không người dự thi nào được bầu cho tác phẩm của mình. Người thắng cuộc được nhận một giải thưởng tương đương một nửa tổng số tiền thu được từ phí dự thi thu được tháng đó. Trong trường hợp có nhiều người thằng cuộc, giải thưởng sẽ được chia đều giữa những người đó. (Xin hãy đọc trang Transparency (công khai) để biết thêm thông tin về tổng số tiền thu được từ phí dự thi.) Những người thắng cuộc cũng được công bố tại trang web của Spotaneous Architecture. Những người thắng cuộc phải cung cấp ảnh gốc với độ phâm giải cao khi được yêu cầu.

Buổi thảo luận:
Một buổi thảo luận về chủ đề và ảnh dự thi sẽ được tổ chức bởi RAPID RESPONSE tại Studio-X. Người dự thi được khuyến khích tham gia RAPID RESPONSE vào ngày thứ ba cuối cùng mỗi tháng. (Studio-X, Studio-X, 180 phố Varick phòng 1610, thành phố New York.

Lịch hàng tháng:
(Ngày 1) Người thắng cuộc tháng trước được công bố / Đề thi mới được đưa lên vào mùng 1 mỗi tháng.
(Ngày 15) Hết hạn nộp ảnh dự thi vào lúc 11:59PM EST vào ngày 15 mỗi tháng.
(Ngày 16) Bình bầu bắt đầu từ 12:01AM EST vào ngày 16 mỗi tháng.
(Ngày 20) Bình bầu kết thúc vào lúc 11:59PM EST vào ngày 20 mỗi tháng.
* Buổi thảo luận về cuộc thi vào ngày thứ ba cuối cùng mỗi tháng. Tổ chức bởi RAPID RESPONSE tại Studio-X. (Studio-X 180 phố Varick phòng 1610, thành phố New York)

Tiêu chuẩn ảnh dự thi:
(1) Một ảnh. 8.5 inches x 11 inches (21.59cm x 27.94cm). Ảnh nằm ngang. Định dạng TIFF với độ phân giải 300dpi. Tối đa 100mb.
(2) Ảnh phải là vô danh (không có tên hay bất kì yếu tố nào để nhận diện tác giả trong ảnh).
(3) Bài dự thi có thể kèm theo (nhưng không bắt buộc) thuyết minh tối đa 100 chữ.
(4) Hạn chót nhận bài thi 11:59PM EST ngày 15 hàng tháng.

Quyền lợi/Bản quyền:
Những người tham dự có toàn quyền với ảnh của họ, trừ phi họ có quan hệ với Spontaneous Architecture. Việc nộp bài dự thi cho phép ban tổ chức của Spontaneous Architecture có quyền sao chép ảnh cho những triển lãm và/hoặc phát hành liên quan đến Spontaneous Architecture.

Các câu hỏi:
Xin hãy gửi email câu hỏi của bạn tới người thích hợp có tên trong trang Contacts (liên hệ).
+
+
+

Các bước để dự thi:

Từ ngày mùng 1 tới ngày 15 hàng tháng (cả ba bước đều phải hoàn tất trước 11:59PM EST vào ngày 15 hàng tháng):
Ấn vào tab ENTER THE COMPETITION (tham dự cuộc thi) ở phía trên cùng của trang.

1: Mẫu dự thi & upload ảnh – điền thông tin của bạn vào phần mẫu dự thi. Bạn phải điền vào tất cả các mục. Upload ảnh của bạn bằng cách ấn vào nút Browse. Xin hãy xem phần Tiêu chuẩn ảnh dự thi ở trên. Những người tham dự đã nộp bài tháng trước cần phải làm lại các bước một lần nữa cho bất kì cuộc thi mới nào. Khi bạn đã điền đủ các mục và upload ảnh, hãy ấn nút Submit (nộp bài).

2: Phí dự thi – Sau khi ấn vào nút Submit, hãy theo hướng dẫn trên màn hình để nộp phí dự thi là $5.00. Việc thanh toán được thực hiện thông qua credit card và được bảo đảm an toàn bởi Amazon Payments. Nếu bạn ở một quốc gia không có dịch vụ Amazon Payments và muốn tham dự, xin hãy gửi email tới [email protected]. Ấn vào nút Amazon.
Bạn sẽ nhận được một thư khẳng định từ Amazon Payments khi bước 1 & 2 được hoàn thành. Email này sẽ chứng thực về việc bạn tham gia trong cuộc thi tháng này.
Từ ngày 16 cho tới ngày 20 hàng tháng (bình bầu phải được hoàn thành trước 11:59PM EST vào ngày 20 mỗi tháng):

3: BÌNH BẦU – Người tham dự được khuyến khích để bình bầu cho những bài dự thi trong tháng nhằm xác định người thắng cuộc tháng đó. Những ảnh dự thi sẽ được đưa lên phần Gallery.

*Chú thích của người dịch*
Giờ EST (ví dụ “11:59PM EST ngày 20”) ở đây là Eastern Standard Time của Mỹ, tương đương với UTC-5 hoặc giờ GMT -5 tiếng. Với giờ Việt Nam là UTC+7 thì “11:59PM EST ngày 20” sẽ là “11:59 sáng ngày 21” theo giờ Việt Nam.