Thông báo số 3 – Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc 2010

108

Số: 18 /KT                          Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010

C1 banner

 

Thông báo số 3

Về Liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ 7 năm 2010


 

Hội Kiến trúc sư Việt Nam, trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, trường ĐH Xây dựng Hà Nội tổ chức Liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ 7 (năm 2010). Sau khi bàn bạc, Ban tổ chức gửi tới các đơn vị tham gia Liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc một số nội dung sau :

– Đề nghị các đơn vị tham gia nộp danh sách đoàn  trong đó ghi rõ  thành viên là nam hay nữ, tham gia môn thi gì để ban tổ chức chia nhóm thiết kế và bố trí phòng ở. Để thuận tiện cho BTC đề nghị các đoàn gửi thông tin trên trước ngày 05/3/2010 cho Ban tổ chức theo địa chỉ: 

           Hội Kiến trúc sư Việt Nam – 23 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội

                  ĐT: 04.38253648- Fax : 04.39349240

                  Email: [email protected]

hoặc          TS. KTS. Nguyễn Trí Thành–Trường ĐH Kiến trúc HN (ĐT : 0903445648)

                 TS. KTS. Lê Quỳnh Chi – Trường ĐH Xây dựng (ĐT : 0989100495)

Nội dung thi: Tìm hiểu về Hội KTS và Thăng Long – Hà Nội dựa vào các tài liệu sau:

                + Thế hệ KTS VN đầu tiên-  sách do nhà xuất bản VH-TT 2008 (các Hội cơ sở đều có).

                + Sách có tên: 1000 câu hỏi- đáp về Thăng Long – Hà Nội  của nhà giáo Nguyễn Vinh Phúc (bán rộng rãi trên toàn quốc).

Ngoài ra có thể tham khảo kỷ yếu các lần Đại hội KTS VN hay Tuyển tập nghìn năm văn hiến Thăng Long (4 tập)- Nhà xuất bản VH– TT và thời báo kinh tế VN.

– Nội dung thi thiết kế cho năm thứ nhất tới thứ ba sẽ là: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

– Nội dung cho năm thứ tư và năm  sẽ là: khu Hoàng Thành Thăng Long.

– Ban tổ chức đã chọn  bài hát: Sinh viên kiến trúc VN- làm bài ca chính thức của Liên hoan. Bài hát này được giới thiệu trên trang web của Hội, đề nghị các trường cho sinh viên tập.

                             Logo và cờ hiệu của  Festival SVKT Việt Nam 2010

 

– Biểu tượng của Liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc cũng đã xác định và giới thiệu trên trang web của Hội. Bài hát và biểu tượng sẽ được hoàn thiện  trên cơ sở góp ý của các đơn vị trong lần Liên hoan này. Sau đó sẽ được dùng chính thức.

Các thông tin của Liên hoan sinh viên kiến trúc 2010 sẽ được đăng tải qua Thư mục của Liên hoan Sinh viên Kiến trúc 2010 nằm trong trang Web của Hội Kiến trúc sư Việt Nam: www. kienviet.net hay www.hoiktsvn.org.vn.


                                                     HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

Nơi gửi:                                         

                                                                            CHỦ TỊCH

2 BÌNH LUẬN