Cuộc thi Spontaneous Architecture, đề thi tháng 02/2010

56

Tháng hai 2010: Haiti

“Nghị viện đã sụp đổ. Văn phòng thuế đã sụp đổ. Các trường học đã sụp đổ. Các bệnh viện đã sụp đổ.”
— Tổng thống Haiti ông Rene Preval

Trong cơn động đất Port-au-Prince, những người dân Haiti đã phải chịu một mất mát lớn về người, với những con số thương vong vẫn đang tăng lên, và sự sụp đổ của các công trình đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền, xã hội, kinh tế, và các cơ quan cơ sở hạ tầng làm việc trong các công trình này. Rất nhiều cơ quan và cơ sở hạ tầng đã khá yếu trước cơn động đất, và trong hoàn cảnh Haiti là một trong những nước nghèo nhất thế giới, phụ thuộc vào sự trợ giúp của thế giới và bị ảnh hưởng bởi sự chênh lệch lớn về kinh tế.

Cơn động đất này không pải là một thảm họa bình thường, và Haiti cũng không phải là vùng bị thảm họa thông thường. Về nhiều mặt, Port-au-Prince và các cơ quan ở đó đã cần được xây lại từ trước khi chúng sụp đổ. Những nỗ lực cứu hộ của thảm họa này vượt qua việc thả nhu yếu phẩm từ máy bay hay xây dựng các khu cư trú khẩn cấp. Haiti cũng cần một hệ thống kinh tế khẩn cấp (ngân hàng và văn phòng thuế đã sụp đổ), một hệ thống y tế khẩn cấp (các bệnh viện đã sụp đổ), một thống tư pháp khẩn cấp (tòa án và nhà tù liên bang đã sụp đổ), hệ thống giáo dục khẩn cấp (các trường học đã sụp đổ), và một chính phủ khẩn cấp (nghị viện và nhiều công trình các bộ ngành đã sụp đổ). Mọi người bàn bạc về khu cư trú khẩn cấp. Thế còn các cơ quan khẩn cấp, chỉ một trong số đó có thể có nơi cư trú?

Những người tham gia vào cuộc thi Spontaneous Architecture tháng Hai được yêu cầu làm việc nghiêm túc về vấn đề, thực hiện một thiết kế phản hồi trong khu vực dưới đây. Khu vực này bao gồm nhiều cơ quan và cơ sở hạ tầng xã hội, kinh tế, và chính phủ cũng như các khu vực dân cư và những khoảng trống công viên đang được sử dụng làm điểm cắm trại cho những người cần nơi cư trú. Yêu cầu những người tham gia cân nhắc một hoặc tất cả những cơ quan có mặt và có thể hoạt động trên toàn bộ hoặc một phần khu vực. Các phản hồi có thể mang tính chiến thuật, tổ chức, cơ quan và/hoặc tính kiến trúc.


Chú thích ảnh:

A Giới hạn khu vực
B Khu lều hồi phục thảm họa động đất
C Trại cải tạo quốc gia
D Tòa nhà tống cục Thuế
E Tòa nhà các bộ ngành*
F Công viên với khu lều lánh nạn
G Tòa nhà Tư pháp*
H Tổng hành dinh cảnh sát
I Quảng trường với khu lều lánh nạn
J Cung điện quốc gia
K Casernes Dessalines (tòa nhà chính phủ)
L Bảo tàng Quốc gia Pantheon*
M Tòa nhà Promobank

* trong nguyên bản bài viết tiếng Anh tên những công trình này được viết bằng tiếng Pháp.
E. Palais des Ministeres, G. Palais de Justice, L. Musée Pantheon National

Lưu ý, Quy định về bài thi và cách thể thức tham dự:
Bài dự thi là một ảnh, khổ 8.5 inch x 11 inch (nằm ngang), 300dpi tiff. Ảnh phải là vô danh, không có tên hay bất kì yếu tố nào để nhận diện tác giả. Bài dự thi có thể (nhưng không bắt buộc) kèm theo bài viết tối đa 100 chữ. Hạn chót nhận bài thi 11:59PM ngày 15 tháng 02 năm 2010.
Tham gia để ủng hộ từ thiện. Như mọi khi, người thắng cuộc trong cuộc thi Spontaneous Architecture sẽ nhận được 50% lệ phí tham dự từ tất cả các bài dự thi tháng đó. Tháng này thì phần còn lại của lệ phí tham dự sẽ dành ủng hộ cho các nỗi lực cứu hộ ở Haiti.

Chi tiết về cuộc thi, xin xem ở đây.

 

Dịch: Viết Dũng; Biên tập: KTS Bùi Văn Ngàn

Nguồn: spontaneousarchitecture.net

3 BÌNH LUẬN