Đây là toàn văn Dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành T.Ư Hội KTS VIệt Nam khóa VII tại Đại hổi đại biểu toàn quốc lần thứ VIII sẽ diễn ra tới đây tại Hà Nội. Kiến Việt đăng tải và xin ý kiến góp ý, xây dựng của Quý vị độc giả để Ban soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện văn kiện quan trọng này. (Lưu ý, tải file *.doc và *.PDF toàn văn ở bên dưới cùng của bài viết).

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về:

ThS.KTS. Lê Hữu Trúc

Hội Kiến trúc sư Việt Nam – 23 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội

Hoặc: [email protected]

Trân trọng cảm ơn!