Revit Tut là một loạt các bài giảng về Revit Architecture do anh Đỗ Tuấn Hạnh thực hiện, Kiến Việt kết hợp đăng lên giới thiệu cho các bạn quan tâm tới phần mềm thiết kế mạnh mẽ này. Bài lần này sẽ hướng dẫn cách tùy chỉnh family (door-family)

 

Tùy chỉnh Family from KIENVIET.NET on Vimeo.