DANH SÁCH CÁC HỘI VÀ CHI HỘI ĐÃ CÓ BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Theo chương trình hoạt động tiến tới Đại hội VIII Hội KTSVN, đến nay đã có nhiều Hội địa phương và Chi hội trực thuộc tiến hành Đại hội xong, tính đến ngày 29/01/2010 Trung ương Hội đã nhận được báo cáo kết quả đại hội của các đơn vị gửi về, theo đó từng đơn vị đã bầu ra Ban chấp hành và Chủ tịch, các Phó chủ tịch nhiệm kỳ 2010 -2015, cụ thể như sau:

STT

Ngày

Hội địa phương và các Chi hội trực thuộc

           Ban chấp hành hiện nay

1

12/01/2009

Hải Phòng

    1.    Võ Quốc Thái – Chủ tịch

    2.    Nguyễn Đức Tuệ – Phó chủ tịch

    3.    Lê Văn Hiến

    4.    Nguyễn Minh Trí

    5.    Nguyễn Trí Tuệ

    6.    Đào Viết Cán

    7.    Nguyễn Thị Nhung

    8.    Nguyễn Đức Toàn

    9.    Nguyễn Tác Nghiệp

2

10/10/2009

Cà Mau

    1.    Nguyễn Hữu Đô – Chủ tịch

    2.    Huỳnh Minh Tánh – Phó CT. 1

    3.    Nguyễn Hùng Cường – Phó CT. 2

    4.    Mã Minh Tâm

    5.    Lê Thị Hồng Vân

3

10/10/2009

C.ty Kiến trúc Việt Nam

    1.    Nguyễn Ngọc Anh – Chủ tịch

    2.    Đỗ Khắc Thắng

    3.    Ngô Lâm Thao

4

10/10/2009

Nam Định

    1.    Phạm Gia Thụy – Chủ tịch

    2.    Vũ Văn Hùng – Phó chủ tịch

    3.    Nguyễn Ngọc Minh

    4.    Trần Công Vinh

    5.    Phạm Ngọc Linh

5

10/10/2009

Viện NCĐT & PT Hạ tầng

    1.    Vũ Quốc Chinh – C.tich Chi hội

    2.    Vũ Trọng Lân – Phó chủ tịch

    3.    Vũ Đình Phàm

6

02/12/2009

Bình Dương

    1.    Nguyễn Văn Tài – Chủ tịch

    2.    Huỳnh Minh Tâm – Phó CT

    3.    Nguyễn Ngọc Văn – Phó CT

    4.    Nguyễn Hữu Đoàn

    5.    Nguyễn Lộc Hà

    6.    Nguyễn Hồng Hải

    7.    Tạ Văn Phước

    8.    Đỗ Tiến Dũng

    9.    Nguyễn Thị Yến

7

02/12/2009

Bắc Giang

    1.    Bùi Văn Giang – Chủ tịch

    2.    Đỗ Ngọc Thành – Phó chủ tịch

    3.         Lương Văn Trường

    4.         Nguyễn Việt Dũng

    5.         Đặng Thị Minh Tâm

8

02/12/2009

Thanh Hóa

    1.    Lê Thế Thiệp – Chủ tịch

    2.    Lê Hồng Cẩm – Phó chủ tịch TT

    3.    Hoàng Văn Hùng – Phó chủ tịch

    4.         Nguyễn Văn Huấn

    5.         Nguyễn Tiến Dũng

    6.         Nguyễn Minh Huân

    7.         Nguyễn Văn Tùng

    8.         Nguyễn Ngọc Thư

    9.         Lê Đình Sơn

9

02/12/2009

Ninh Bình

    1.    Nguyễn Văn Khánh – Chủ tịch

    2.    Lưu Đắc Tại – Phó chủ tịch

    3.         Vũ Văn Hợp

    4.         Nguyễn Hải Nhân

    5.         Phạm Xuân Sinh

10

02/12/2009

Long An

    1.  Lưu Đình Khẩn – Chủ tịch

    2.  Trần Kim Lân – Phó chủ tịch

    3.  Phan Ngọc Dũng – Phó chủ tịch

    4.         Doàn Mộng Thị Diễm Kiều

    5.         Nguyễn Tấn Phát

    6.         Lê Đình Dục

    7.         Lương Trung Hải

11

8/12/2009

Công ty CDC – Bộ XD.

    1.  Nguyễn Đặng Tâm – Chủ tịch

    2.         Hồ Chí Quang

    3.         Nguyến Tuấn Anh

    4.         Vũ Thúy Quỳnh

    5.         Lý Xuân Trung

12

8/12/2009

Tổng công ty Tư vấn XD Việt Nam (VNCC).

    1.  Trần Bình Trọng – Chủ tịch

    2.         Đặng Kim Khôi

    3.         Vũ Hồng Thủy

    4.         Thân Hồng Linh

    5.         Trần Đức Toàn

    6.         Nguyễn Bá Hùng

    7.         Nguyễn Huy Khanh

    8.         Đoàn Đức Phi

    9.         Dương Thanh Vân

13

22/12/2009

Thái Nguyên

    1.  Nguyễn Văn Đề – Chủ tịch

    2.  Nguyễn Văn Cường – Phó CTTT

    3.  Đinh Văn Thể – Phó chủ tịch

    4.         Nguyễn Thị Liên

    5.         Trần ích Nghĩa

    6.         Hoàng Ngọc Tưởng

    7.         Nguyễn Quang Huy

    8.         Mã Sời

    9.         Đỗ Thế Nghiệp

14

22/12/2009

Đồng Nai

    1.  Nguyễn Mạnh Dũng – Chủ tịch

    2.  Lý Thành Phương – Phó CT

    3.         Hà Duy Thạch

    4.         Trần Anh Việt

    5.         Nguyễn Sĩ Lâm

    6.         Nguyễn Quý Biên

    7.         Đinh Văn Bình

    8.         Cấn Văn Duyên

    9.         Nguyễn Quốc Lanh

    10.       Trịnh Thi Kim Phụng

    11.        Phạm Đức Tùng

15

28/12/2009

Kiên Giang

    1.  Trần Thọ Thắng – Chủ tịch

    2.  Bùi Văn Son – Phó chủ tich TT

    3.  Nguyễn Gia Hưng – Phó CT

    4.  Trần Thanh Thủy – Phó CT

    5.         Trịnh Nam Trung

    6.         Trần Hữu Lợi

    7.         Bùi Văn Đầy

    8.         Nguyễn Thanh Nhã

    9.         Lê Quốc Anh

16

28/12/2009

ĐH Kiến trúc Hà Nội

    1.  Nguyễn Chí Thành – Chủ tịch

    2.  Vương Hải Long – Phó CT

    3.  Lương Tú Quyên – Phó CT

    4.  Nguyễn Vũ Phương – Phó CT

    5.         Lê Quân – Ủy viên

    6.         Vũ Hồng Cương

    7.         Nguyễn Hạnh Nguyên

    8.         Mai Đình Nghĩa

    9.         Nguyễn Tố Lăng

    10.       Phạm Trọng Thuật

    11.       Trần Việt Thắng

17

4/01/2010

Tổng LĐLĐVN

    1.  Trần Việt Hà – Chủ tịch

    2.  Trịnh Văn Lịch – Phó chủ tịch

    3.         Hạ Thanh Xuyên

18

26/01/2010

Lâm Đồng

    1.  Nguyễn Văn Lập – Chủ Tịch

    2.  Lê Tứ – Phó chủ tịch

    3.         Nguyễn Văn Pháp

    4.         Vũ Xuân Hùng

    5.         Phan Hồng Trường

    6.         Trần Văn Việt

    7.         Nguyễn Phạm Như Thuỷ

19

26/01/2010

Khánh Hoà

    1.  Bùi Dũng –Chủ tịch

    2.  Võ Văn Châu – Phó chủ tịch

    3.  Trần Thanh Cường – Phó CT

    4.         Nguyễn Văn Lộc

    5.         Ngô Minh Thuận

    6.         Nguyễn Hữu Duy Kha

    7.         Nguyễn Huy Hoàng

20

26/01/2010

Vĩnh Phúc

    1.  Nguyễn Đạm – Chủ tịch

    2.  Nguyễn Văn Bút – Phó CT

    3.  Nguyễn Hồng Quân – Phó CT

    4.         Trần Mạnh Dũng

    5.         Phạm Tấn Tiến

21

26/01/2010

Quảng Trị

    1.  Lê Cảnh Hùng – Chủ tịch

    2.  Nguyễn Thy Thu – Phó CT

    3.         Hồ Công Huy

    4.         Bùi Huy

    5.         Nguyễn Thuỳ Linh

22

26/01/2010

Đà Nẵng

    1.  Nguyễn Ngọc Tuấn – Chủ tịch

    2.  Phạm Phú Bình – Phó CT

    3.  Huỳnh Toà – Phó CT

    4.         Đào Tấn Bằng

    5.         Phạm Ngọc Cần

    6.         Nguyễn Văn Chương

    7.         Phan Đức Hải

    8.         Trần Văn Hoàng

    9.         Tô Văn Hùng

    10.        Hoàng Quang Huy

    11.        Trần Thị Ánh Tuyết

23

26/01/2010

Gia Lai

    1.  Nguyễn Hồng Hà – Chủ tịch

    2.  Nguyễn Ba – Phó CT

    3.  Nguyễn Hùng Linh – Phó CT

    4.  Nguyễn An Tường – Phó CT

    5.         Nguyễn Hữu Tuân

    6.         Nguyễn Chí Hải

    7.         Nguyễn Tư Tịnh Uyển

24

26/01/2010

Quảng Bình

    1.  Trần Đình Dinh – Chủ tịch

    2.  Trần Đình Tự – Phó CT

    3.  Hoàng văn Tròn – Phó CT

    4.         Nguyễn Thanh Hải

    5.         Phạm Minh Hùng

25

26/01/2010

Yên Bái

    1.  Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch

    2.  Trần Văn Nam – Phó chủ tịch

    3.         Đào Trọng Thuần

    4.         Nguyễn Tiến Nam

    5.         Trần Mạnh Cường

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

26/01/2010

Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CƠ QUAN TRUNG             ƯƠNG HỘI KTSVN

    1.  Khương văn Mười – Chủ tịch

    2.  Nguyễn Trường Lưu – Phó CT

    3.  Châu Mỹ Anh – Phó chủ tịch

    4.  Nguyễn Văn Tất – Phó chủ tịch

    5.  Nguyễn Thu Phong – Phó CT

    6.         Võ Thành Lân

    7.         Lê Cẩm Thuỳ

    8.         Dương Hồng Hiến

    9.         Vũ Đại Hải

10.         Trịnh Duy Anh

11.         Hồ Lê Phương

12.         Trần Minh Tâm

13.         Nguyễn Kim Thu

14.         Thái Ngọc Hùng

15.         Nguyễn Trọng Hoà

16.         Hồ Quang Toàn

17.         Phạm Tứ

18.         Nguyễn Ngọc Dũng

19.         Lưu Hướng Dương

20.         Lý Thái Sơn

21.         Nguyễn Thị Giang Thu

1.   Ngô Doãn Đức – Chủ tịch

2.       Phạm Văn Thăng

3.       Lê Hữu Trúc

Qua theo dõi, danh sách trên mới phản ánh được phân nửa số các đơn vị đã tiến hành đại hội xong nhưng do chưa có báo cáo gửi về trung ương Hội nên chưa đủ thủ tục công nhận kết quả đại hội. Do vậy, Ban Thường vụ Hội KTSVN lưu ý:

1-   Các đơn vị đã Đại hội xong nhất thiết phải gửi báo cáo (theo các mẫu đã gửi) về Văn phòng Trung ương Hội để hoàn tất thủ tục và công nhận kết quả.

2-   Một số đơn vị chưa thực hiện, cần khẩn trương tiến hành đại hội để đảm bảo kế hoạch triển khai Đại hội KTS Toàn quốc lần thứ VIII.

3-   Thực hiện việc đóng góp cho các bản dự thảo báo cáo tại Đại hội VIII (đã gửi các UVBCH và các đơn vị) và gửi về Văn phòng TW Hội trước ngày 10 tháng 02/2010 (gồm các dự thảo báo cáo: Tình hình kiến trúc và sáng tạo kiến trúc. Hoạt động của Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhiệm kỳ VII (2005-2010). Phương hướng – Nhiệm vụ nhiệm kỳ VIII (2010 – 2015). Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành TW Hội KTSVN (nhiệm kỳ 2005 – 2010).

Doãn Đức


Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Hội Kiến trúc sư Hà Nội: Góp phần phát triển kiến trúc Thủ đô hiện đại, thông minh, bền vững
Hội Kiến trúc sư Hà Nội: Góp phần phát triển kiến trúc Thủ đô hiện đại, thông minh, bền vững

Ngày 17/5, Hội Kiến trúc sư Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 Read more

1 16
Đại hội X – Hội Kiến trúc sư Việt Nam (nhiệm kỳ 2020 -2025)

Từ ngày 24 - 26/09/2020 tới đây, sẽ diễn ra Đại hội Hội KTS Việt Nam lần thứ X (nhiệm Read more

Chi hội Kiến trúc sư Đại học Xây dựng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chi hội Kiến trúc sư Đại học Xây dựng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 12/06/2020 tới đây, Chi hội Kiến trúc sư Đại học Xây dựng sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Read more

4 20 2015 11 27 04 AM
Khai mạc Đại hội IX – Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Nhiệm kỳ 2015-2020)

Đại hội lần thứ IX – Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Nhiệm kỳ 2015-2020) chính thức được khai mạc Read more

7838 3586390266 3d59317b07 1
Chương trình Đại hội IX – Hội KTS Việt Nam (cập nhật)

Đại hội IX - Hội KTS Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội từ này 17 - 21/4/2015. Dưới Read more

IMG 7272 Copy
Họp báo đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội KTS Việt Nam (nhiệm kỳ 2015-2020)

Sáng nay 15/4 tại Văn phòng TW Hội KTS Việt Nam đã diễn ra buổi họp báo với chủ đề Read more