Revit Tut là một loạt các bài giảng về Revit Architecture do anh Đỗ Tuấn Hạnh thực hiện, Kiến Việt kết hợp đăng lên giới thiệu cho các bạn quan tâm tới phần mềm thiết kế mạnh mẽ này. Hôm nay sẽ là hướng dẫn nghiên cứu mặt trời, bóng đổ & cách thiết lập walkthrough với phần mềm Revit Architecture 2010:

 

sunstudy

 

Nghiên cứu mặt trời & animation from KIENVIET.NET on Vimeo.

Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
family custumize
Revit Tut: Tùy chỉnh Family

Revit Tut là một loạt các bài giảng về Revit Architecture do anh Đỗ Tuấn Hạnh thực hiện, Kiến Việt Read more

massing nangcao 03
Revit Tut: Massing nâng cao 03

Revit Tut là một loạt các bài giảng về Revit Architecture do anh Đỗ Tuấn Hạnh thực hiện, Kiến Việt Read more

thang02
Revit Tut: thang và các thành phần 02

Revit Tut là một loạt các bài giảng về Revit Architecture do anh Đỗ Tuấn Hạnh thực hiện, Kiến Việt Read more

thang01
Revit Tut: thang và các thành phần 01

Revit Tut là một loạt các bài giảng về Revit Architecture do anh Đỗ Tuấn Hạnh thực hiện, Kiến Việt Read more

revit architecture 2010 tut
Revit Tut: Thống kê cửa

Revit Tut là một loạt các bài giảng về Revit Architecture do anh Đỗ Tuấn Hạnh thực hiện, Kiến Việt Read more

Revit Tut: Hướng dẫn về Massing – nâng cao 02

Revit Tut là một loạt các bài giảng về Revit Architecture do anh Đỗ Tuấn Hạnh thực hiện, Kiến Việt Read more