Revit Tut: Nghiên cứu mặt trời & walkthrough

798

Revit Tut là một loạt các bài giảng về Revit Architecture do anh Đỗ Tuấn Hạnh thực hiện, Kiến Việt kết hợp đăng lên giới thiệu cho các bạn quan tâm tới phần mềm thiết kế mạnh mẽ này. Hôm nay sẽ là hướng dẫn nghiên cứu mặt trời, bóng đổ & cách thiết lập walkthrough với phần mềm Revit Architecture 2010:

 

 

Nghiên cứu mặt trời & animation from KIENVIET.NET on Vimeo.

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng