Bài hôm nay là một phần nâng cao của công cụ Massing của Revit Architecture 2010:

Massing nâng cao 03 from KIENVIET.NET on Vimeo.