HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

Côn Sơn, ngày 12 tháng 12 năm 2009

THÔNG BÁO

Về việc nâng cấp, mở rộng trang tin điện tử Hội KTS Việt Nam với tên mới: www.kienviet.net

Kính gửi: – Hội KTS các tỉnh, thành phố;

                  – Các Chi Hội trực thuộc;

                  – Các Quý vị độc giả.

Để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng trong việc truyền tải thông tin và giao tiếp bạn đọc, đồng thời để thực hiện những nhiệm vụ mới đặt ra cho trang tin, Hội KTS Việt Nam quyết định mở rộng giao diện và nâng cấp trang www.kts.org.vn thành trang tin có tên mới www.kienviet.net.

Kể từ tháng 01/2010, Trang tin điện tử www.kienviet.net cũng sẽ thay thế và đảm đương nhiệm vụ của Bản tin kiến trúc mà Hội vẫn gửi hàng tháng tới bạn đọc.

Có thể truy cập vào trang tin theo các tên miền sau:

https://kienviet.net

https://hoiktsvn.org

https://kts.org

Để trang tin thực sự trở thành một địa chỉ giao tiếp, trao đổi và phổ biến các hoạt động của Hội cũng như các sự kiện về Kiến trúc và Quy hoạch ở trong và ngoài nước, Hội luôn mong chờ những bài viết, tin tức và những ý kiến tham gia… của Hội KTS các tỉnh, thành phố, các Chi Hội trực thuộc và Quý vị độc giả gửi đến.

Mọi liên lạc thông qua mục Liên hệ trên trang hoặc qua email: [email protected]

Trân trọng kính báo.

Hội Kiến trúc sư Việt Nam