Các phương án đề xuất cho phần mở rộng của Tòa thị chính thành phố Rotterdam

67

Thành phố Rotterdam tổ chức một cuộc thi cho công trình mở rộng Tòa thị chính. Công trình này sẽ sử dụng phục vụ 3 chức năng chính: công cộng, hành chính và ở. Cuộc thi hướng tới mục tiêu biến công trình trở thành bền vững nhất Hà Lan.
5 thiết kế đã được trình lên Hội đồng, những phương án này sẽ được trưng bày tại NAI để tham khảo ý kiến của công chúng. 5 phương án trên đồng thời cũng được đăng tải trên website của thành phố, đó là phương án của các văn phòng sau: Claus en Kaan Architecten, Mecanoo Architecten, Meyer en van Schooten Architecten, OMA and SeARCH.

Giới thiệu các Phương án:

SeARCH

C1 banner

 

OMA

 

Meyer en van Schooten Architecten

Mecanoo Architecten

 

Claus en Kaan Architecten

 

Biên dịch: KTS Vương Đạo Hoàng.

Nguồn: archdaily.com