Nhiếp ảnh gia Ai len: John Minihan ở Hà Nội

76

ĐSQ Ailen ở Hà Nội trân trọng mời bạn đến gặp gỡ một trong số những nhiếp ảnh gia tuyệt vời nhất thế giới – John Minihan

Ngày:
  Thứ Sáu, ngày 4 tháng Mười Hai, 2009
Thời gian:
  7:30pm – 9:30pm
Địa điểm:
 Hanoi Cinematheque, 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vào cửa miễn phí tại Hanoi Cinematheque, 22A Hai Bà Trưng.

Thông tin thêm tại đây

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng