Không chỉ là nơi để làm việc, khu văn phòng của Yahoo tại Nhật Bản tạo cho nhân viên một cảm giác thoải mái để thỏa sức sáng tạo.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phan Anh

(theo baymau.net)