Văn phòng của Yahoo Nhật Bản

81

Không chỉ là nơi để làm việc, khu văn phòng của Yahoo tại Nhật Bản tạo cho nhân viên một cảm giác thoải mái để thỏa sức sáng tạo.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1 banner

Phan Anh

(theo baymau.net)

1 BÌNH LUẬN