Dạo quanh thành phố Amsterdam

84

Amsterdam là thủ đô chính thức của Hà Lan, nằm trên các bờ vịnh IJ và sông Amstel.

Thành phố được thành lập vào thế kỷ 12 từ một làng chài nhỏ bên bờ sông Amstel. Ngày nay, đây là thành phố lớn nhất Hà Lan, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Hà Lan. Amsterdam có một trong những trung tâm phố cổ lớn nhất châu Âu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đặng Huyền

(theo dothi.net)