Quy hoạch xây dựng hệ thống sân Golf tỉnh Thái Nguyên

340

UBND tỉnh Thái Nguyên có quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng hệ thống sân Golf tỉnh Thái Nguyên.

Hệ thống sân Golf gồm Sân Golf Long Sơn, Sân Golf Yên Bình, Sân Golf Hồ Núi Cốc, Sân Golf Phú Đình.

Sân Golf Long Sơn có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 02/6/2008, địa điểm thực hiện dự án thuộc xã Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên, với diện tích quy hoạch là 94,35ha, quy mô sân được thiết kế gồm 18 lỗ;

Sân golf _ kienviet.net


Sân Golf Yên Bình có diện tích quy hoạch là 200ha, quy mô sân được thiết kế gồm 36 lỗ, địa điểm thực hiên dự án thuộc Khu đô thị Yên Bình, huyện Phú Bình và huyện Phổ Yên.

Sân Golf Hồ Núi Cốc có diện tích quy hoạch là 100ha, quy mô sân được thiết kế gồm 18 lỗ, địa điểm thực hiện dự án thuộc xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên.

Sân Golf Phú Đình có diện tích quy haọch là 100ha, quy mô sân được thiết kế gồm 18 lỗ, địa điểm thực hiện dự án thuộc xã Phú Đình, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

Theo Đô Thị