Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2009 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam và đã thành thông lệ 2 năm một lần, Hội trại kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần III – 2009 sẽ được tổ chức vào quý IV năm nay và là một trong những hoạt động trọng tâm tiến tới chào mừng Đại hội Hội Kiến trúc sư Việt Nam lần thứ VIII – tháng 4/2010.