Thi thiết kế Logo Trang thông tin điện tử Khoa học & Đời sống

79
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc
————
Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2009
THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG
Bee.net.vn

Báo Khoa học & Đời sống và Công ty Cổ phần Sóng truyền thông tổ chức cuộc thi thiết kế Logo Trang thông tin điện tử Khoa học & Đời sống “Bee.net.vn”. Ban tổ chức trân trọng kính mời cá nhân, tổ chức có khả năng thiết kế, sáng tác logo tự nguyện tham gia cuộc thi và cam kết chấp hành các quy định của Thể lệ cuộc thi.

Nhằm mục đích lựa chọn một mẫu Logo để sử dụng thống nhất cho Dự án “Trang thông tin điện tử Khoa học & Đời sống www.bee.net.vn” và tất cả các tài liệu, hồ sơ liên quan.

Cuộc thi dành cho tất cả các họa sĩ, sinh viên, đội ngũ thiết kế thuộc khối ngành Mỹ thuật, Hội họa, Điêu khắc, Kiến trúc… trên cả nước. Tác phẩm dự thi được thể hiện trên 01 trang giấy A4 và 01 đĩa CD, thể hiện được tính chất của trang báo điện tử Khoa học & Đời sống: tính khoa học, tính gần gũi với cộng đồng. Thể hiện được ý nghĩa của tên website www.bee.net.vn, hình ảnh những con ong chăm chỉ, sáng tạo, cống hiến cho cộng đồng, mang tính khái quát cao về nội dung của tờ báo Khoa học & Đời sống.

BTC không hạn chế về số lượng tác phẩm dự thi, cơ cấu gải thưởng gồm có: 01 giải nhất trị giá 5.000.000 VNĐ, 02 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 VNĐ. Thời gian nhận bài dự thi từ 01/06/2009 đến 01/07/2009. Dự kiến công bố và trao giải vào tháng 07/2009.

Ban tổ chức cuộc thi rất mong muốn nhận được sự hưởng ứng tham gia của tất cả các sinh viên, đội ngũ họa sĩ, người thiết kế.

T/M BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TỔNG BIÊN TẬP
NGUYỄN MINH QUANG
Tải “Phiếu đăng ký dự thi” tại đây
Tải “Thể lệ cuộc thi” tại đây

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng