Ngài Norman Foster nhận giải Prince of Austrias

75

 

Ngày 20-05-2009, Ngài Norman Foster được thông báo là người nhận giải thưởng danh giá Prince of Austrias dành cho Nghệ thuật, một ghi nhận cho các sự nghiệp đạt được đẳng cấp quốc tế mang tính nhân văn, xã hội, văn hóa, kỹ thuật & khoa học của những cá nhân, các viện nghiên cứu, các nhóm viện nghiên cứu.

Đây là lần thứ hai một kiến trúc sư nhận được giải thưởng này, lần đầu tiên giải thưởng trao cho Oscar Niemeyer vào năm 1989.

Để xem thông tin chi tiết xin ghé website của Foster and Partners

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng