Hội thảo Đổi mới Công tác Nâng cao Năng lực Quy hoạch Đô thị Việt nam

39

Ngày 7.5, tại câu lạc bộ Báo chí (Press Club) – Hà Nội, đã diễn ra hội thảo “Đổi mới công tác nâng cao năng lực Quy hoạch đô thị ở VN”. Hội thảo do Chương trình Quy hoạch môi trường đô thị Việt Nam (UEPP-VN) tổ chức.

Dưới sự chỉ đạo của Ông Trần Ngọc Chính, đại diện các trường đại học thực hiện công tác đào tạo các Nhà Quy hoạch, các cơ quan bộ có liên quan, các nhà tài trợ, cán bộ quy hoạch thực hành và sinh viên chuyên ngành quy hoạch đã cùng thảo luận về những thay đổi trong công tác nâng cao năng lực quy hoạch đô thị ở Việt nam.

C1 banner

Trong chương trình buổi sáng, thảo luận về những nội dung đổi mới liên quan đến công tác đào tạo các Nhà Quy hoạch tương lai. Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh (HCMUARC); Trường Đại học Kiến trúc Hà nội (HAU); và Trường Đại học Xây dựng Hà nội (HUCE) đã chia sẻ thông tin về những thay đổi trong công tác đào tạo thế hệ cán bộ quy hoạch tương lai của đơn vị mình.

Trong chương trình buổi chiều, Viện Kiến trúc – Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Việt nam (VIAP) đã thuyết trình về công tác xây dựng và triển khai chương trình đào tạo ngắn hạn; đại diện Ngân hàng Thế giới và JICA cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm và sáng kiến liên quan đến công tác nâng cao năng lực cho những đối tượng có liên quan đến quy trình quy hoạch đô thị ở Việt nam.

Tại hội thảo này, trường HCMUAR và VIAP đã chính thức bàn giao bộ tài liệu đào tạo do chương trình Quy hoạch Môi trường Đô thị Việt nam (UEPP-VN) hỗ trợ xây dựng cho các học viện đào tạo có liên quan.

Các phiên thảo luận sôi nổi trong ngày đã tạo điều kiện để các bên trao đổi kinh nghiệm và cùng xây dựng nội dung bản “Công bố Hà nội về Đổi mới Công tác Nâng cao Năng lực Quy hoạch Đô thị Việt nam”. Bản Công bố này thể hiện kết quả khảo sát tại chỗ về những nội dung ưu tiên cần đưa vào chương trình đào tạo quy hoạch đô thị.

 Nguồn : uai.org.vn

4 BÌNH LUẬN

  1. ngoai cai tam va cai tam cua nguoi lam qui hoach thi cong tac quan ly thuc thi qui hoach la rat quan trong, neu voi cong tac quan ly de dai va yeu kem nhu hien nay thi co moi cac chuyen gia hang dau ve qui hoach thi chi co do an qui hoach dep thoi con san pham thuc te chac phai “hen- xui” thoi!