Kết quả thi tuyển BIDV (cập nhật ảnh)

105

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đông tuyển chọn Cuộc thi phương án Kiến trúc – Quy hoạch Nhà ở CBCNV BIDV tại khu đô thị mới Nam An Khánh – Hoài Đức – Hà Nội ngày 14/3/2009.

Căn cứ công văn số 082/QĐ-QLDA ngày 14/4/2009 của Công ty cổ phần đầu tư công tư công đòan BIDV về việc phê duyệt kết quả thi tuyển cuộc thi trên,

Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị – Đơn vị tổ chức cuộc thi xin thông báo kết quả cụ thể như sau:

Tên Giải thưởng

MS ẩn danh

MS tự chọn

Tên đơn vị

Giải thưởng chính

1 Giải Nhì UBC-001 AK-6868 Công ty cổ phần tư vấn HANDIC
2 Giải Nhì UBC-011 VW-1011 Công ty tư vấn VNCC (PA 1)
3 Giải Ba UBC-005 AT-2358 Công ty Cổ phần Kiến trúc IAT

Hình ảnh

Giải thưởng độc lập

Khu Biệt thự Đơn lập

4 Giải Nhì UBC-011 AT-2358 Công ty tư vấn VNCC (PA 1)
5 Giải Ba UBC-005 AT-2358 Công ty Cổ phần Kiến trúc IAT

Khu Biệt thự Song lập

6 Giải Nhì UBC-001 AK-6868 Công ty cổ phần tư vấn HANDIC
7 Giải Nhì UBC-011 AT-2358 Công ty tư vấn VNCC (PA 1)
8 Giải Ba UBC-004 AS-5103 Công ty ARB Palisade

Hình ảnh

Khu Nhà vườn

9 Giải Nhất UBC-001 AK-6868 Công ty cổ phần tư vấn HANDIC
10 Giải Nhì UBC-011 AT-2358 Công ty tư vấn VNCC (PA 1)
11 Giải Ba UBC-003 AT-1368 Công ty tư vấn VNCC (PA 2)
12 Giải Ba UBC-004 AS-5103 Công ty ARB Palisades
13 Giải Ba UBC-010 VI-0311 Inros-Lackner Viet Nam

Khu Chung cư cao tầng

14 Giải Nhì UBC-011 VW-1011 Công ty tư vấn VNCC (PA 1)
15 Giải Ba UBC-001 AK-6868 Công ty cổ phần tư vấn HANDIC
TM Ban tổ chức
Trưởng ban
Doãn Minh Khôi
(Nguồn UAI)

6 BÌNH LUẬN