‘Nhà văn hóa nghệ thuật’ của STAR

‘Nhà văn hóa nghệ thuật’, mô hình, của STAR

‘Tòa nhà văn hóa và nghệ thuật sẽ là không gian dành cho các sản phẩm văn hóa và nghệ thuật, là nơi để gặp gỡ, trao đổi của những người Li băng, đặc biệt là giới trẻ. Đây sẽ là không gian dành riêng cho mục đích đẩy mạnh việc giao tiếp xã hội, mở rộng văn hóa và để thúc đẩy sự sáng tạo trong nhiều lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật khác nhau. Bởi vậy, hàng ngày tòa nhà này sẽ thu hút một số lượng lớn những người Li băng. Họ có thể; thuộc nhiều tầng lớp trong xã hội và nhu cầu thưởng thức của họ có thể vượt xa những điều vẫn thường thấy tại các nhà hát, triển lãm hay các trung tâm văn hóa khác ở Beirut và cả trên toàn đất nước này.

Để đạt được mục tiêu này, tòa nhà nên là không gian để tự do thể hiện nghệ thuật mà không có bất cứ một giới hạn nào và nên được mở cửa cho tất cả các loại hình nghệ thuật, gồm có những loại hình khuyến khích sự tương tác giữa các nghệ sĩ và công chúng, các cuộc hội nghị, hội thảo, sáng kiến tự do…’

Tarek Mitri- bộ trưởng bộ văn hóa- Li băng

‘Nhà văn hóa nghệ thuật’, mô hình, của STAR

‘Nhà văn hóa nghệ thuật’, mô hình, của STAR

‘Nhà văn hóa nghệ thuật’, mô hình, của STAR

‘Nhà văn hóa nghệ thuật’, mô hình, của STAR

‘Nhà văn hóa nghệ thuật’, mô hình, của STAR

‘Nhà văn hóa nghệ thuật’, mô hình, của STAR

‘Nhà văn hóa nghệ thuật’, mô hình, của STAR

‘Nhà văn hóa nghệ thuật’, mô hình, của STAR

‘Nhà văn hóa nghệ thuật’, mô hình, của STAR

Hội trường biểu diễn của tòa nhà ở Beirut cần nhiều cấu hình hợp lý, tương ứng với mỗi yêu cầu thì cần cấu hình theo những đặc điểm riêng. Không có mô hình nhà hát đang tồn tại nào có thể trang bị một loạt chức năng, vì thế STAR đã xây dựng một mô hình mới. Họ gọi mô hình đó là “chiếc hộp thần kì”. Với cấu trúc sàn có khả năng nâng lên hoặc hạ xuống từng phần khả năng mở rộng không gian. Chiếc hộp thần kì này có thể thể hiện hàng trăm cấu hình chức năng khác nhau.

‘Nhà văn hóa nghệ thuật’, mô hình, của STAR

‘Nhà văn hóa nghệ thuật’, mô hình, của STAR

Lebanon Second Prize

Bình luận từ Facebook