GS. Michael Turner, Hội KTSVN và những người quan tâm đến bảo tồn đô thị.

67

Sáng ngày 2 – 4 – 2 009 tại phòng họp Hội KTSVN 23 Đinh Tiên Hoàng đã diễn ra buổi gặp gỡ, giao lưu về “ Bảo tồn – quản lý di sản – phát triển kiến trúc đô thị ” của GS Michael Turner người Israel, Phó chủ tịch ủy ban di dản thế giới của UNESCO. Trong buổi gặp gỡ GS đã giới thiệu về quy hoạch và bảo tồn của thành phố Tel Aviv (Israel), một thành phố có đặc điểm về quy hoạch và kiến trúc. Ngoài ra những người quan tâm đã đưa ra vấn đề bảo tồn khu vực phố cổ Hà Nội có những điều giống và khác với quan điểm bảo tồn của thành phố Tel Aviv, những yếu tố bảo tồn linh hoạt và những giá trị lịch sử. GS Michael Turner cũng đã đưa ra những quan điểm của minh về bảo tồn khu vực phố cổ Hà Nội và những giải pháp cho việc bảo tồn khu vực nhậy cảm này của thủ đô. Buổi gặp mặt khép lại với nhiều tín hiệu tốt trong quan hệ giao lưu của giới Kiến trúc VN với giới Kiến trúc Israel.

Dưới đây là nội dung slide nói chuyện của GS Michael Turner

Tel Aviv Turner
C1 banner

View more presentations from kienviet.

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng