Các loại cửa sổ & cửa đi , vách kính trong Revit Architecture 2009

2277

 Bài này hướng dẫn cách triển khai các loại cửa đi, cửa sổ, vách kính (còn gọi là curtain wall), cửa sổ góc trong công trình…Các bạn sẽ nắm được cách quản lý các families cũng như cách vẽ các vách kính khổ lớn, bổ xung loại vách kính khác nhau…

Cửa sổ, cửa đi trong Revit Architecture 2009 from kienviet on Vimeo.